Duurzame Inzetbaarheid in ploegendienst

Yara Sluiskil BV produceert stikstofhoudende meststoffen en technische chemicaliën. Op het terrein zijn verschillende productieafdelingen gehuisvest. De productieafdelingen werken in de volcontinu. Onder meer door de verhoging van de pensioenleeftijd stijgt de gemiddelde leeftijd van medewerkers in ploegendiensten gestaag. Duurzame inzetbaarheid bij volcontinu werken wordt daarom steeds belangrijker. We innoveren roosters, versterken interne mobiliteit en inzetbaarheid, passen de samenstelling van de ploegen aan, maken een goed werktijdenbeleid en faciliteren nieuwe, meer individuele werktijdarrangementen.

Dit betekent zorgvuldige afwegingen tussen sociale en bedrijfsmatige belangen bij belangen bij roosterinnovatie, versterking van interne mobiliteit en inzetbaarheid, samenstelling ploegen, beleid rondom werktijden, faciliteren van nieuwe meer individuele werktijdarrangementen. “Syntro helpt ons – met een goed oog voor de arbeidsverhoudingen – een weg te vinden in de mogelijkheden om binnen dit domein te moderniseren”, aldus HR Manager Evelien de Visser.