Organisatieadvies

Syntro is een gespecialiseerd organisatieadvies bureau in de afstemming van de personeelsplanning op de capaciteitsbehoefte van de organisaties. We werken voor organisaties in de profit en non-profit sector, voor werkgevers, vakbonden of ondernemingsraden. In onze aanpak zoeken we een balans tussen bedrijfsmatige doelen en individuele belangen. Of het nu gaat om duurzaam personeelsbeleid, gezonde roostering, capaciteitsberekening of flexibiliteitsbehoefte; Syntro is graag uw organisatieadviesbureau.

Workforce management

Workforce management is erop gericht omstandigheden en voorwaarden te creëren waarin medewerkers zo goed mogelijk kunnen presteren. De adviseurs van Syntro voelen zich thuis in hun specialisme dat is gericht op arbeidstijd, duurzame inzetbaarheid en leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Personeelsplanning

Het maken van een personeelsplanning bevat een aantal facetten. Het vergt analytisch inzicht van de planner, maar het is ook mensenwerk. De ondersteuning die wij bieden kan op verschillende niveaus zijn, van strategische planningsvraagstukken tot het maken van de dagelijkse planning.

Toeslagen en werktijden

In een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) hebben werkgevers en vakorganisaties vaak extra bepalingen rond de werktijden en toeslagen opgenomen. Syntro geeft werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden advies bij het ontwikkelen van regelgeving rondom roosters en onregelmatigheidstoeslagen (ORT).