Personeelsplanning

De personeelsplanning kan worden verdeeld in drie verschillende niveaus. Het hoogste niveau is de strategische personeelsplanning, hierbij valt te denken aan een (meer-)jarenplanning. De tactische personeelsplanning is een niveau lager, hierin wordt de capaciteitsplanning gemaakt. Het uiteindelijke roosteren van de medewerkers valt in het laatste niveau, de operationele planning. Binnen de operationele personeelsplanning valt in sommige organisaties ook de aansturing op de dag zelf.

Het maken van de personeelsplanning bevat een aantal facetten. Het vergt analytisch inzicht van de planner, maar gezien je met mensen werkt vereist het ook sociaal inzicht. Daarom is het van belang dat een planner de capaciteitsvraag goed in beeld heeft en ondertussen ook op de hoogte is van wat er speelt in de organisatie. Hierbij is het verstandig de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het oog te houden.

Door de capaciteitsvraag goed in beeld te hebben, heeft een planner de juiste informatie om efficiënte keuzes te maken ten goede van de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn de wensen van medewerkers van belang. Een goede personele planner is continu op zoek naar de balans tussen een goede bedrijfsvoering en tevreden medewerkers. Dit kan een ingewikkeld proces zijn. Syntro helpt u dan ook graag bij het uitbalanceren van uw personele planning.

Advies personeelsplanning

De ondersteuning die wij bieden kan op verschillende niveaus zijn, van strategische planningsvraagstukken tot het maken van een operationele personeelsplanning. Syntro biedt ook ondersteuning bij het ontwerp van de planningsorganisatie, het maken van een goede capaciteitsanalyse en de keuze voor planningssystematiek. Daarnaast ondersteunen wij planners in hun professionalisering in de vorm van coaching, assessment en opleiding.

Syntro is een bureau met veel ervaring op het gebied van planning. Wij gaan graag aan de slag met management, medewerkers en planners om uw planningspraktijk te optimaliseren. Voor meer vragen, neem contact met ons op.

Uitdaging in personeelsplanning

Syntro is een bureau met veel ervaring op het gebied van planning. Wij gaan graag aan de slag met management, medewerkers en planners om uw planningspraktijk te optimaliseren. Voor meer vragen, neem contact met ons op.