Over Syntro

Syntro is sinds 2009 actief. Aanvankelijk richtte het bureau zich op drie thema’s. Deze thema’s zijn duurzame en efficiënte roostering; de organisatie van de planning en de arbeidsvoorwaarden die gerelateerd zijn aan het werken in onregelmatigheid.

De geleidelijke groei van het adviesbureau maakte het mogelijk een aantal thema’s te ontwikkelen die hier in het verlengde van liggen. In het thema “de planner als professional” is onze dienstverlening als training, coaching en assessment gegroepeerd. In het thema “ICT” zijn twee clusters ondergebracht. In het cluster Operation Research ontwikkelen we instrumenten om data te analyseren en met behulp van wiskundige technieken werkaanbodprofielen om te zetten in een efficiënte dienstenset. In het cluster Meeroosteren vertalen we de principes van meer zeggenschap van de medewerkers op het eigen rooster in een hanteerbaar roosterprogramma.

Partners

Hennie Havenaar en Coen van Limborgh zijn de huidige partners en zijn Syntro ruim 12 jaar geleden begonnen.

Team van adviseurs

Syntro beschikt over een breed team van adviseurs. Deze adviseurs komen van verschillende achtergronden en hebben ieder hun eigen kwaliteiten. Deze achtergronden gaan van rechten en (organisatie-)psychologie tot econometrie en operations research.

Vanwege het brede team en de verschillende achtergronden kan Syntro altijd een goed advies geven. Dit varieert van veranderkundige trajecten met interviews en werkgroepen tot data-analyse en software ontwikkeling. Wanneer wenselijk worden deze aspecten ook gecombineerd waarbij de adviseurs van Syntro elkaar ook ondersteunen.

Detachering van planners

Syntro biedt ook tijdelijke planningsondersteuning via Syntro Detachering. Deze organisatie ondersteunt bij de dagelijkse uitvoering van de planning via werving en detachering van planners, interim management en de outsourcing van de planning.