Ploegenrooster en ploegendienst

Het werken in onregelmatigheid en ploegendienst komt in veel sectoren voor. Als het werkaanbod stabiel is en de contractvormen van de medewerkers gelijk zijn, wordt er vaak gekozen voor een “collectief repeterend” rooster.

Voordelen vaste ploegenroosters en ploegendiensten

Voordelen vaste ploegenroosters en ploegendiensten
Het werken in ploegendienst volgens een (vast) ploegenrooster heeft voordelen.

  • Het rooster is voorspelbaar doordat het zich herhaalt na een aantal weken.
  • Een ploegenrooster is eerlijk omdat deze voor iedereen hetzelfde is.
  • Het rooster is goed in te richten om aan de ATW en CAO te voldoen, maar ook aan sociale randvoorwaarden (bijvoorbeeld het aantal te werken weekenden).
  • De ploegentoeslag is voor iedereen hetzelfde.

Ploegenroosters zijn niet voor elke organisatie geschikt. Omdat iedereen dezelfde diensten moet draaien is er weinig ruimte voor individuele wensen of verschillende contracten. Tevens kan een ploegenrooster slecht aansluiten bij de werkzaamheden als de werkzaamheden moeilijk te voorspellen zijn. Bij meer contractvormen of verschillen in werkaanbod kan juist gekozen voor individuele roosters, zoals zelfroosteren.

Soorten ploegendiensten en ploegenroosters

De keuze voor een soort ploegenrooster hangt van twee factoren af:

  • De benodigde ‘bedrijfstijd’, het aantal uren dat de organisatie werkzaam moet zijn. Over het algemeen geldt: Hoe hoger de bedrijfstijd is, hoe meer ploegen nodig zijn.
  • De wensen van de medewerkers en de onderneming. Als men liever in het weekend werkt dan in de nacht, kan bij het ontwerp van het rooster hier rekening mee gehouden worden.

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de volgende ploegenroosters:

2-ploegendienst

Om een bedrijfstijd van ongeveer 80 uur per week te halen is een veel voorkomend rooster het 2-ploegenrooster.

3-ploegendienst

Het 3-ploegenrooster wordt vaak gebruikt voor een productieproces met ongeveer 120 uur bedrijfstijd waarbij het noodzakelijk is om in de nachten of het weekend ook productie te draaien.

4-ploegendienst

Bij een bedrijfstijd van meer dan 120 uur is het onontkoombaar om in het weekend te werken. De standaard 4-ploegendienst biedt hier uitkomst.

5-ploegendienst

In de situatie dat het gewenst/noodzakelijk is om volcontinu te produceren (7 dagen per week, 24 uur per dag) zijn er verschillende 5-ploegenroosters die hier op aansluiten.

Maatwerk in ploegen

6-ploegendienst (of meer)

In de situatie dat het gewenst is om meer dan 5-ploegen te gebruiken (voor bijvoorbeeld een reserve of extra diensten) is het ook mogelijk om een rooster te maken met extra ploegen. Tevens kunnen ploegenroosters ‘gestapeld’ worden. Hierdoor is het mogelijk om toch in te spelen op individuele wensen.

Mocht u daar hulp bij wensen, neem dan contact met ons op. Wij helpen u daar graag bij.

Vragen

Heeft u vragen over de verschillende ploegenrooster of wilt u weten welk rooster het best bij uw organisatie past? Neem dan gerust contact met ons op. Voor meer ploegenrooster voorbeelden, bezoek de website www.ploegenroosters.nl.