Ploegenrooster en ploegendienst

Het werken in onregelmatigheid en ploegendienst komt in vele sectoren voor. Afhankelijk van de vastigheid van het werkaanbod en de gelijkheid (van de arbeidsduur/-contracten) van de medewerkers zal er een overweging gemaakt worden tussen een (vast) ploegenrooster of een meer geïndividualiseerd rooster. Indien het werkaanbod stabiel is en de contractvormen van de medewerkers gelijk zijn, wordt er vaak gekozen voor een “collectief repeterend” rooster.

Voordelen vaste ploegenroosters en ploegendiensten

Het werken in ploegendienst volgens een (vast) ploegenrooster kent zo zijn voordelen. Doordat het rooster voor iedereen hetzelfde is en zich herhaalt na een aantal weken, is de mate van voorspelbaarheid en regelmaat erg hoog. Daarnaast is het goed mogelijk om het rooster zo vorm te geven dat deze aan de regelgeving (ATW / CAO) en ergonomische roosterprincipes (roostervuistregels) voldoet. Een ander voordeel is dat, met de evenredige verdeling van de diensten, de ploegentoeslag voor iedereen hetzelfde is.

Ploegenroosters zijn niet voor elke organisatie geschikt. Doordat iedereen volgens hetzelfde rooster werkt is er weinig ruimte voor individuele wensen en maatwerk. Een standaard ploegenrooster is hierdoor ook minder werkbaar in situaties waarbij er veel verschillende arbeidscontracten zijn en/of een schommelende bezetting nodig is.

Soorten ploegendiensten en ploegenroosters

Het soort ploegenrooster verschilt afhankelijk van de benodigde ‘bedrijfstijd’ en de wensen van de medewerkers/onderneming. Als de medewerker/onderneming bijvoorbeeld een voorkeur heeft voor het werken in het weekend ten opzichte van het werken in de nacht kan hier in het ploegenrooster rekening mee gehouden worden. Daarnaast zal het aantal ploegen afhangen van de benodigde uren om aan de vraag te voldoen. Hierbij wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de volgende ploegen:

Vragen?

Heeft u vragen over de voor- en nadelen van ploegenroosters? Wilt u weten welk ploegenrooster het best bij uw organisatie past? Of bent u geïnteresseerd om ploegenroosters te stapelen? Neem dan direct contact met ons op.

2-ploegendienst

Om een bedrijfstijd van ongeveer 80 uur per week te halen is een veel voorkomend rooster de 2 ploegenrooster variant.

2 ploegenrooster
3 ploegenrooster achterwaarts roterend

3-ploegendienst

Het 3-ploegenrooster wordt vaak gebruikt voor een productieproces met ongeveer 120 uur bedrijfstijd waarbij het noodzakelijk is om in de nachten of het weekend ook productie te draaien.

4-ploegendienst

Bij een bedrijfstijd van meer dan 120 uur is het onontkoombaar om in het weekend te produceren. De standaard 4-ploegendienst biedt hier uitkomst.

4 ploegenrooster
5 ploegenrooster voorbeeld

5-ploegendienst

In de situatie dat het gewenst/noodzakelijk is om volcontinu te produceren (7 dagen per week, 24 uur per dag) zijn er verschillende 5-ploegenroosters die hier op aansluiten.

6-ploegendienst (of meer)

In de situatie dat het gewenst is om meer dan 5-ploegen te gebruiken (voor bijvoorbeeld een reserve laag of extra diensten) is het ook mogelijk om een rooster te maken net extra ploegen.

personeelsplanning