Toeslagen en arbeidsvoorwaarden

Bij werktijden in de onregelmatigheid horen vaak toeslagen. In een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) hebben werkgevers en werknemers afspraken gemaakt hierover. Deze afspraken komen bovenop de roosterregels zoals die in de arbeidstijdenwet (ATW) zijn beschreven. Wanneer werknemers niet onder een CAO vallen zijn hier vaak andere afspraken over gemaakt met de werkgever.

Draagvlak

Syntro geeft regelmatig advies bij het ontwikkelen van afspraken in de CAO rondom roosters en arbeidsvoorwaarden zoals toeslagen. Dit gebeurt meestal in een gezamenlijke opdracht van alle onderhandelingspartijen. Op deze manier zorgen we voor draagvlak bij zowel de werkgevers, vakbonden als de ondernemingsraden.

Arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)

Arbeidsvoorwaarden regelingen in de cao regelen de compensatie voor medewerkers voor ongemakken in het rooster en voor hun flexibiliteit. Een veel gebruikte beloning in onregelmatigheid is onregelmatigheidstoeslag (ORT), ook wel toeslag onregelmatige diensten genoemd (TOD). Hierbij wordt werk op ongemakkelijke tijdstippen beloond met een extra toeslag op het loon. Dit kan een vaste toeslag zijn voor een bepaald rooster, maar ook een klokurenmatrix waarin elk uur een aparte toeslag kent. Syntro ontwikkelt tools die helpen bij het berekenen van ORT.

Maatwerk toeslagen

Er bestaan nog vele andere soorten toeslagen. Een daarvan is de overwerktoeslag. Deze wordt toegepast in organisaties waar overwerk extra inspanningen van medewerkers vraagt. Een andere variant waarover Syntro adviseert is verschuivingstoeslag, die men krijgt voor wijzigingen in het rooster. In sommige branches is het werkaanbod niet goed voorspelbaar en kan de toeslag helpen om flexibiliteit te bewerkstelligen.

Werktijdregelingen

Werktijdregelingen in de cao zijn bedoeld als kaders om duidelijkheid te creëren voor medewerkers en leiding in een organisatie. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Wanneer moet een rooster bekend zijn?
  • Hoeveel zondagen mag iemand werken?
  • Hoeveel nachtdiensten mag iemand werken?
  • Wanneer heeft iemand recht op pauze?

Dergelijke regels zijn ervoor bedoeld om roosters te maken die passen binnen de bedrijfsvoering, gezond zijn, en ook tegemoet komen aan de werk-privé balans van werknemers.

Flexibilisering van roosterregels

De maatschappij gaat steeds meer richting een 24-uurs economie. Zowel overdag als ’s nachts en zowel doordeweeks als in de weekenden wordt gewerkt. In combinatie met vaak een onvoorspelbaar werkaanbod hebben organisaties een groot belang om mee te bewegen met deze trends. Medewerkers hebben verschillende voorkeuren ten aanzien van werktijden. Deze diversiteit kan helpen om de bezetting beter te laten aansluiten bij de behoefte aan flexibiliteit voor zowel werkgevers als werknemers.

Diversiteit en maatwerk in roosters

We zoeken een balans tussen het bedrijfsmatige en het medewerkersbelang (sociaal, gezondheid). Bijvoorbeeld door medewerkers meer zeggenschap te geven over roosters, waardoor iedereen controle krijgt over de eigen werk-privé balans. Wij begeleiden geregeld onderzoeken en experimenten met meeroosteren of zelfroosteren. De maatwerkbehoefte van de organisatie wordt dan gecombineerd met de diversiteit onder medewerkers. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Maatwerk in de cao

Elke branche heeft zijn eigen uitdagingen met betrekking tot arbeidstijden. Er is dan ook geen “one size fits all”-oplossing voor werktijdregelingen en arbeidsvoorwaarden. Syntro heeft veel ervaring met het adviseren hierover en denkt graag met u mee over de mogelijkheden.