Zelfroosteren

Zelfroosteren biedt medewerkers de mogelijkheid om een balans te zoeken tussen werk en privé. Het geeft ruimte om persoonlijke voorkeuren en wensen aan te brengen in het rooster. Keuzes gebaseerd op levensfase zijn mogelijk. En waarom zouden ochtendmensen niet meer vroege diensten draaien dan avondmensen?

Organisaties zijn op zoek naar een optimale afstemming van de capaciteitsvraag en de personele inzet. Met behulp van zelfroosteren is dit een stuk makkelijker. Daarnaast is het belangrijk om de medewerkers tevreden te houden. Tevredenheid over het rooster leidt immers tot:

  • Laag ziekteverzuim;
  • Grotere betrokkenheid;
  • Hoge productiviteit;
  • Verhoging van de arbeidstevredenheid.

Andere roostermethodes!

Zelfroosteren is ideaal voor organisaties met een diverse groep medewerkers.

Wanneer voorspelbaarheid belangrijk is en uw team meer uniform is, kan het interessant zijn om op een andere manier uw rooster te maken, bijvoorbeeld met ploegenroosters. Lees hier meer over hoe u deze keuze maakt.

Meeroosteren: Samen zelfroosteren

Door het toepassen van zelfroosteren krijgen medewerkers en organisaties de mogelijkheid om roosters te ontwikkelen die beter aansluiten bij de wensen van de medewerkers en de behoefte van de organisatie. Om dit mogelijk te maken heeft Syntro Meeroosteren ontwikkeld, een online tool om te zelfroosteren. Wij hebben bewust gekozen voor de term meeroosteren om het belang te benadrukken om als collectief (dus met elkaar) verantwoordelijk te zijn voor het rooster.

samen zelfroosteren meeroosteren

We onderscheiden verschillende stappen in het Meeroosteren:

Individuele fase

In de individuele fase geven medewerkers hun persoonlijke voorkeur aan, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welk effect de keuze voor een dienst voor het team heeft.

Collectieve fase

In de collectieve fase worden de individuele rooster voor iedereen inzichtelijk gemaakt. Het collectief maakt vervolgens het rooster rond.

Afrondingsfase

Als het rooster na deze fase nog onvolkomenheden kent, wordt het definitief afgemaakt in de afrondingsfase. Uit onze ervaring blijkt dat na de collectieve fase 95% – 98% van de diensten is afgedekt.

Zelfroosteren in de praktijk

Meeroosteren wordt al succesvol toegepast binnen productiebedrijven, alarmcentrales, zorg, dienstverleningsorganisaties en overheidsinstanties zoals de politie. Meeroosteren is vooral interessant voor organisaties die willen ervaren of zelfroosteren past bij hun organisatie. De online tool is snel te implementeren en eenvoudig aan te leren!

Onze ervaring laat zien dat Meeroosteren succesvol geïmplementeerd kan worden in diverse organisaties en aansluit bij de behoefte van organisatie en medewerkers. Is u belangstelling gewekt, neem dan contact met ons op of bezoek www.meeroosteren.nl voor meer informatie.