personeelsbeleid

Assessment Planner

Syntro heeft in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een tool ontwikkeld om de capaciteiten te beoordelen van (kandidaat)planners. Het plannersassessment van Syntro wordt gebruikt voor selectie van nieuwe planners en voor potentieelbeoordeling van aanwezige planners, ook in het kader van personeelsontwikkeling.Het plannersassessment van Syntro bevat naast een interview met de kandidaat/ deelnemer enkele psychologische tests en onderdelen die direct betrekking hebben op het plannersvak. In overleg met de opdrachtgever wordt het gewenste functieniveau bepaald, evenals de samenstelling van de testbatterij.

De eerste test is gericht op cognitieve capaciteiten, het werk- en denkniveau van de kandidaat. Deze wordt gevolgd door een persoonlijkheidsvragenlijst gericht op relevante eigenschappen voor planners (zoals integriteit, verdraagzaamheid, consciëntieusheid). Een rooster-oefening biedt de kandidaat gelegenheid zijn vaardigheden te tonen in een rooster-puzzel. De kennistest bevraagt de planner over onderwerpen als, bedrijfsvoering, gezondheid en sociale aspecten in relatie tot roosterplanning.

Wij kunnen het assessment expliciet afstemmen op de eisen die uw organisatie aan een planner stelt. Syntro biedt de mogelijkheid om grotere groepen planners door opleiding op gelijk niveau te brengen.