Zelfroosteren en structuur in de planning

Personeelstekort, onderbezetting zijn momenteel belangrijke thema’s in de zorg. De planning van Operatiekamer assistenten op het ErasmusMC is van essentieel belang. Geplande en ongeplande operaties dienen optimaal bezet te zijn, waarbij een extra complicerende factor is dat elke OK-assistent beschikt over een of meerdere specialisatie. Kortom een complex verhaal.

Gedurende het project zijn we tot de volgende conclusie gekomen; Het academisch ziekenhuis heeft behoefte aan meer structuur van de planning, en medewerkers zijn op zoek naar een goede werk en privé balans. Syntro heeft gezorgd dat de medewerkers meer invloed hebben op hun roosters, waarbij kaders zijn afgesproken om te komen tot een werkbaar rooster.

Meeroosteren in de zorg

Een werkbaar rooster houdt rekening met het organisatiebelang, medewerkersbelang en patiëntenbelang. Om uiteindelijk te komen tot een nieuwe werkwijze is onder regie van Syntro het Meeroosteren geïmplementeerd.

Met behulp van werkgroepen zijn op unit niveau werkafspraken gemaakt en kunnen medewerkers direct invloed uitoefenen op het rooster. De werkwijze die Syntro heeft geïntroduceerd heet Meeroosteren omdat het de verantwoordelijkheid is van de unit om te komen tot een passend rooster. In deze pilotfase maakt men gebruik van het programma Meeroosteren dat via het internet te bereiken is.

Naast het adviestraject en de implementatie van Meeroosteren, is op de afdeling een planner via Syntro detachering werkzaam die de coördinatoren ondersteunt in het maken van de OK-planning. Het grote voordeel van deze aanpak is dat het advies, direct in de praktijk kan worden uitgevoerd.