Het maken van een rooster

Een rooster maken kan een grote uitdaging zijn. Er zijn veel factoren waar rekening mee moet worden gehouden:

Deze factoren zijn echter niet altijd optimaal verenigbaar. Zo kan een personeelsrooster erg gezond en sociaal zijn, maar minder efficiënt zijn voor de organisatie. Ook kan een efficiënt rooster erg gezond zijn, maar kan het knellen met de vrije tijd van medewerkers. Er moet dus op een verstandige manier naar oplossingen gekeken worden om deze factoren te verenigen.

Model voor roostervormgeving

Bij het vormgeven van een rooster is het belangrijk goed onderbouwde keuzes te maken. Syntro heeft een beproefd 5-stappenplan dat hierbij kan helpen:

  1. Bepalen van de roostereenheden: de groepen medewerkers die uitwisselbaar zijn in een rooster.
  2. Bepalen van het werkaanbod: een overzicht van de werkzaamheden door de tijd heen.
  3. Vaststellen van de bezettingseis: de vertaling van werkaanbod naar het aantal benodigde mensen.
  4. Het definiëren van de diensten: bij de dienstendefinitie worden diensten gecreëerd die de bezettingseis zo goed mogelijk afdekken. Dit zal niet altijd perfect aansluiten, waardoor leegloop of inefficiëntie ontstaat.
  5. Uiteindelijk kan het rooster gemaakt worden door de medewerkers toe te wijzen aan de diensten. Daarbij onderscheiden wij drie methodieken

Roostermethodieken

In grote lijnen zijn roosters te categoriseren in drie soorten. Er zijn collectief repeterende roosters, zoals ploegenroosters. Bij het werken in ploegendienst werken alle medewerkers volgens eenzelfde patroon dat zich elke periode herhaalt.

Daarnaast zijn er individueel repeterende roosters, ook wel basisroosters genoemd. Gelijk aan de collectieve roosters zullen patronen per aantal weken herhalen. Er is echter meer ruimte voor flexibiliteit en individuele wensen.

Als laatste zijn er unieke individuele roosters. Dit zijn roosters die elke periode opnieuw gemaakt moeten worden. Dit biedt de meeste flexibiliteit, maar biedt relatief weinig voorspelbaarheid. Individuele roosters kunnen door een centrale planner gemaakt worden, maar ook door de medewerkers zelf. Dit laatste heet in de volksmond ook wel zelfroosteren.

Advies en ondersteuning

Syntro heeft diepgaande kennis van alle factoren rond roostervormgeving en roostermethodieken. Deze kennis hebben we toegepast bij organisaties in diverse sectoren. Deze ervaring stelt ons in staat de verschillende factoren af te wegen en te verenigen bij het roostervormgevingsproces en een goede inschatting te maken welke roostermethodiek het best bij een organisatie past.

rooster maken in de zorg

Vragen over het maken van een rooster?

Wij ondersteunen uw organisatie graag in het vinden van een passende roostermethodiek. Wilt u advies over het roostervormgevingsproces of heeft u direct hulp nodig bij het maken van het rooster, neem dan contact met ons op.

AdobeStock_145191076

Zelfroosteren

Zelfroosteren biedt medewerkers de mogelijkheid om een balans te zoeken tussen werk en privé. Het geeft ruimte om persoonlijke voorkeuren en wensen aan te brengen in het rooster. Het door Syntro ontwikkelde meeroosteren biedt medewerkers de mogelijkheid om samen tot een rooster te komen.

46410771_ml

Ploegenrooster en ploegendienst

Het werken in onregelmatigheid en ploegendienst komt in vele sectoren voor. Indien het werkaanbod stabiel is en de contractvormen van de medewerkers gelijk zijn, wordt er vaak gekozen voor een “collectief repeterend” rooster. Hierbij wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de volgende ploegen…

Slimmer roosteren in de zorg

Door slimmer te roosteren in de zorg valt er tijd te winnen. Hierdoor kan het personeelstekort in de zorg beperkt worden. Hierbij valt te denken aan andere diensten dan de standaard diensttijd van 8 uur. Daarnaast is het soms beter om het roosteren centraal te doen in plaats van decentraal.