Rooster maken

Een rooster maken kan een grote uitdaging zijn. Er moet rekening worden gehouden met veel verschillende factoren waaronder:

Deze factoren zijn echter niet altijd optimaal verenigbaar. Zo kan een personeelsrooster erg gezond en sociaal zijn, maar minder efficiënt zijn voor de organisatie. Tegelijkertijd kan een efficiënt rooster ook heel erg gezond zijn, maar kan het knellen met de vrije tijd van medewerkers. Er moet dus op een verstandige manier naar oplossingen gekeken worden om deze factoren te verenigen.

Model voor het maken van roosters

Bij het maken van een rooster biedt Syntro een beproefd stappenplan welke helpt bij het maken van goed onderbouwde keuzes. Het model van roostermethodieken bestaat uit vijf stappen:

  1. Bepalen van de roostereenheden: de groepen medewerkers die uitwisselbaar zijn in een rooster.
  2. Bepalen van het werkaanbod: een overzicht van de werkzaamheden door de tijd heen.
  3. De bezettingseis is de vertaling van werkaanbod naar het aantal nodige mensen.
  4. Bij de dienstendefinitie worden diensten gecreëerd die zo optimaal mogelijk de bezettingseis afdekken. Dit zal niet altijd perfect aansluiten, waardoor leegloop of inefficiëntie ontstaat.
  5. Uiteindelijk kan het rooster gemaakt worden, door de medewerkers toe te wijzen aan de diensten. Daarbij onderscheiden wij drie methodieken

Roostermethodieken

Er zijn collectief repeterende roosters, zoals ploegenroosters. Bij het werken in ploegendienst werken alle medewerkers volgens eenzelfde patroon dat zich elke periode herhaalt.

Daarnaast zijn er individueel repeterende roosters, ook wel basisroosters genoemd. Gelijk aan de collectieve roosters zullen patronen per aantal weken herhalen. Er is echter meer ruimte voor flexibiliteit.

Als laatste zijn er unieke individuele roosters. Dit zijn roosters die elke periode opnieuw gemaakt moeten worden. Dit biedt de meeste flexibiliteit, maar biedt relatief weinig voorspelbaarheid. Individuele roosters kunnen door een centrale planner gemaakt worden, maar ook door de medewerkers zelf. Dit laatste heet in de volksmond ook wel zelfroosteren.

rooster maken in de zorg

Vragen over een rooster maken?

Wij ondersteunen uw organisatie graag in het vinden van een passende roostermethodiek. Wilt u advies over het maken van een rooster of heeft u direct hulp nodig bij het maken, neem dan contact met ons op.

AdobeStock_145191076

Zelfroosteren

Zelfroosteren biedt medewerkers de mogelijkheid om een balans te zoeken tussen werk en privé. Het geeft ruimte om persoonlijke voorkeuren en wensen aan te brengen in het rooster. Het door Syntro ontwikkelde meeroosteren biedt medewerkers de mogelijkheid om samen tot een rooster te komen.

Ploegenrooster en ploegendienst

Het werken in onregelmatigheid en ploegendienst komt in vele sectoren voor. Indien het werkaanbod stabiel is en de contractvormen van de medewerkers gelijk zijn, wordt er vaak gekozen voor een “collectief repeterend” rooster. Hierbij wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de volgende ploegen…

Arbeidstijdenwet

In de arbeidstijdenwet (ATW) staan algemene verplichtingen voor de werkgever die van toepassing zijn voor alle werknemers van 18 jaar of ouder. Belangrijke onderwerpen in de ATW zijn de maximale arbeidstijden, minimale rusttijden en regels rondom werken in de nacht.