Ploegentoeslag bij Pelican Rouge

Eigen regeling voor arbeidsvoorwaarden en ploegentoeslag bij Pelican Rouge

Pelican Rouge valt niet onder een cao. Er is een arbeidsvoorwaardenregeling die met de ondernemingsraad overeen is gekomen. Rond de ploegendiensten zijn afspraken vastgelegd over de arbeidsduur, al dan niet doorbetaling van de pauzes, de terugkomdagen en de ploegentoeslag. Deze toeslag is een vast percentage per rooster.

Het gaat goed met koffiebrander Pelican Rouge. Er is een stevige groei in de productie, waardoor de huidige capaciteit tekort schiet. In de afgelopen jaren is er al een vierploegendienst (6 x 24 uur) geïntroduceerd, Nu moeten de bedrijfstijden op sommige lijnen verder worden verlengd naar 7 x 24 uur.

Instemming en onderhandeling

De implementatie van het nieuwe rooster vraagt dus niet alleen om instemming van de OR over het rooster zelf, daarnaast moeten bestuurder en OR het ook nog eens worden over de arbeidsvoorwaarden bij het nieuwe rooster. Bij de introductie van de vierploegendienst bleek dat niet eenvoudig. De ondernemingsraad moest niet alleen onderhandelen met de directie maar tegelijkertijd ook zorgen voor draagvlak bij de eigen achterban. Het hele proces is toen niet vlekkeloos verlopen.

Opdrachtverstrekking door OR en bestuurder

Directie en OR hebben Syntro samen gevraagd de begeleiding te verzorgen bij het proces om te komen tot een goede regeling rond de vijfploegendienst. Zo kan Syntro neutraal, in het belang van beide partijen, werken. Voor beide opdrachtgevers was het verrassend dat Syntro kon komen met een klokurenmatrix die voor de bestaande roosters precies uitkwam op de huidige ploegentoeslagen. Ook de toeslag voor de vijfploegendienst bleek uiteindelijk redelijk uit te pakken. Van te voren dachten OR en directie dat zoiets onmogelijk zou zijn.

Toekomstbestendig resultaat

Resultaat is dat er niet alleen een regeling kwam voor de vijfploegendienst, maar dat Pelican Rouge ook in de toekomst bij andere roosters geen discussie meer hoeft te hebben over een redelijke vergoeding. Deze kan immers direct worden afgeleid uit de overeengekomen klokurenmatrix.

Vragen over het berekenen van ploegentoeslag?

Een gedragen oplossing voor directie en OR

Syntro stelt zich neutraal op en zoekt naar een oplossing die draagvlak heeft bij zowel werkgevers als werknemers. Als u vragen heeft over het berekenen van ploegentoeslag, of als u iemand nodig heeft om het proces te begeleiden, neem dan contact met ons op.