Efficiënte planning beveiliging Schiphol

Efficiënte planning beveiliging Schiphol

I-SEC Nederland is één van de particuliere beveiligingsbedrijven die op Schiphol werkzaam zijn. I-SEC verzorgt onder meer de visitatie van een deel van de passagiers en medewerkers. Sinds begin 2017 werken zij met nieuwe looproutes. Met deze ‘sporen’ wordt aangegeven op welke plek op Schiphol de beveiliger op een bepaald moment van de dag moet zijn. Vanuit de medewerkers kwamen geluiden dat zij niet altijd tevreden zijn met de sporen. Daarnaast bleek dat het ziekteverzuim was toegenomen. De opdracht is om voor de beveiliging op Schiphol een efficiënte planning te realiseren. I-SEC vroeg ons om opnieuw een set sporen te ontwerpen voor de beveiligers, die leiden tot gezonde en sociale roosters.

Plannen op Schiphol

Plannen op Schiphol is een grote uitdaging. Door de dag heen fluctueert het aantal passagiers sterk, met grote pieken in de ochtend en namiddag. Om de passagiers en personeel snel door de beveiligingsterminals te begeleiden, zijn tijdens die piekmomenten ook veel meer beveiligers nodig dan buiten de pieken.

Daarnaast zijn er veel verschillende posten op Schiphol. Sommige posten liggen wel meer dan 15 minuten lopen van elkaar. Ook hier moet rekening mee gehouden worden bij wisselingen van posten. Ook de lounges waarin de pauze wordt genoten zijn niet altijd bij de werkplek. Medewerkers krijgen dus extra tijd om van de werkplek naar de lounge te komen.

Uitgangspunten: CAO particuliere beveiliging en wensen medewerkers

Bij het maken van de sporen wordt rekening gehouden met de CAO Beveiliging en de afspraken rond sta- en rusttijden. Zo moeten beveiligers na uiterlijk 2,5 uur staan een korte of lange pauze krijgen. Daarnaast hielden we rekening met meerdere sociale wensen, zoals een maximale dienstlengte van 9,5 uur en gegarandeerd genoeg looptijd van en naar de pauze ruimtes.

Dienstengenerator: Een wandeling door de Alpen

Voor deze opdrachten gebruiken wij onze Dienstengenerator. Met de Dienstengenerator worden de meest optimale set diensten gezocht die de gevraagde personele bezetting afdekt. Hiervoor gebruiken wij een wiskunde methode genaamd Lineair Programmeren.

Je kan deze methode vergelijken met een zoektocht naar de hoogste top in de Alpen. Meerdere poppetjes worden tegelijkertijd gedropt op verschillende locaties en proberen de top te vinden. Wanneer één poppetje een top heeft bereikt, kan een ander poppetje op een andere berg toch nog hoger komen. Op deze manier worden zogeheten “lokale optima” (lokale toppen) ontlopen, en gaat de zoektocht naar het “globale optimum” (de Mont Blanc) door. In sommige gevallen kan de zoektocht echter té lang duren. Dan stellen we een tijdslimiet in en nemen we genoegen met de beste oplossing die tot dan toe is gevonden.

i-sec sporenset efficiente inzet personeel

In deze vergelijking zijn de poppetjes op de bergen de combinaties van diensten en de hoogte van de berg is de efficiëntie. Het resultaat is dus een de meest efficiënte combinatie van diensten gegeven de gestelde randvoorwaarden. De gekozen diensten vertellen enkel of een medewerker aanwezig is of niet. Het komen tot de looproutes is een vervolgens een grote puzzel die deels ook met de hand moet worden uitgevoerd.

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat was een set sporen waar aan alle gesteld randvoorwaarden werd voldaan. Tegelijkertijd is het gelukt om de diensten relatief efficiënt te houden. Met andere woorden, mensen hoeven alleen te werken wanneer zij daadwerkelijk nodig zijn. Al met al, een mooi resultaat.

Complexe planningsuitdaging?

Denkt u dat uw organisatie baat kan hebben bij de dienstengenerator? Neem dan direct contact met ons op, zodat wij de mogelijkheden kunnen bespreken.