personeel,
planning &
arbeidsvoorwaarden

Oog voor mens en organisatie

Efficiency in roostering

Brengt organisaties in beweging

Realiseert duurzaam personeelsbeleid

Syntro ontwerpt en realiseert oplossingen die draagvlak genieten op alle niveaus in de organisatie. We zijn graag uw adviesbureau bij vraagstukken rond flexibiliteit, efficiency, kostenbeheersing, arbeidsvoorwaarden, bedrijfs- en werktijden, capaciteitsmanagement of arbeidstijdmanagement.

Syntro zorgt voor structurele verbetering van uw processen en optimaliseert de personele planning.

De diensten van Syntro omvatten onder andere organisatieadvies, opleiding op het gebied van planning, detachering van planners, assessment van planners en interim management.