Ploegentoeslag berekenen

Hoe kun je ploegentoeslag berekenen?

Ploegentoeslag staat ook wel bekend als onregelmatigheidstoeslag (ORT) of toeslag onregelmatige diensten (TOD). Ploegentoeslag berekenen is niet iets wat je dagelijks doet. Hieronder is daarom aan de hand van een voorbeeld het antwoord te vinden op de vraag: “Hoe bereken ik de ploegentoeslag?”.

Om een goede berekening te maken van de ploegentoeslag is er een aantal gegevens die je paraat moet hebben:

  • De toeslagmatrix (vaak te vinden in de cao)
  • Het ploegenrooster
  • De diensttijden, rekening houdend met onbetaalde pauzes
  • (Voltijds) contractgrootte

Deze pagina gaat over een variabele ploegentoeslag. Alles over een vaste ploegentoeslag is te vinden op ploegentoeslagen.nl.

Toeslagmatrix

De (onregelmatigheids-)toeslagmatrix geeft weer op welke uren van welke dagen van de week je een toeslag krijgt op de gewerkte uren. In het voorbeeld hieronder is bijvoorbeeld te zien dat er van maandag tot en met vrijdag tussen 18:00 en 22:00 een toeslag van 25% geldt. Deze kan in het weekend oplopen tot 95%.

toeslag matrix ploegentoeslag

Rooster

Wanneer bekend is op welke momenten welke toeslag wordt gegeven, dan kan dit gekoppeld worden aan het rooster en de diensttijden. Voor het voorbeeld gaan we uit van het (cyclische) “2-2-1” 5-ploegenrooster (vernieuwde Shell-rooster).

Diensttijden

Voor de diensttijden gaan we uit van een 6-14-22 ritme, waarbij de pauzes zijn doorbetaald. Hierdoor komt de arbeidsduur per dienst op 8 uur.

Bepalen toeslaguren

Nu we weten wat het rooster en de roostertijden zijn, kunnen we de “waarde van de dienst” bepalen. De waarde van een dienst bestaat uit 2 onderdelen:

  • De arbeidsuren, in dit voorbeeld 8 uur per dienst
  • De toeslaguren, de toeslag op basis van de toeslagmatrix (uitgedrukt in uren)
5 ploegenrooster voorbeeld
diensttijden ploegentoeslag

Als voorbeeld, om de toeslaguren te berekenen van een vroege dienst op maandag (6:00 – 14:00), berekenen we eerst de toeslag per uur voor deze dienst. Voor maandag geldt dat deze beperkt is tot het uur van 6:00 tot 7:00, waarin een toeslag van 50% wordt gegeven. Voor dit uur komt er nog 0,5 uur bovenop het uurloon bij. Aangezien dit de enige toeslag is voor deze dienst komt de totale “waarde van de dienst” op 8 (arbeidsuren) + 0,5 (toeslaguren) = 8,5 uur.

ploegen toeslag vroege dienst

Voor de nachtdienst van vrijdag op zaterdag kunnen we dezelfde berekening toepassen, maar dan met andere toeslagpercentages. Voor deze dienst kijken we naar de toeslagen voor vrijdag 22:00 tot zaterdag 6:00. Hiervoor geldt voor ieder uur een toeslag van 50%. Voor elk gewerkt uur komt er nog een toeslag van 0,5 uur bovenop. De totale waarde van deze dienst is daardoor 8 (arbeidsuren) + 8×0,5 (toeslaguren) = 12,0 uur.

ploegen toeslag nacht dienst

Als we deze berekening doen voor alle diensten uit voorgaand rooster komen we op onderstaande waarden:

Als alle waarden worden opgeteld komt dit neer op in totaal 226 uren, waarvan 168 netto arbeidsuren en 58,1 toeslaguren per 5 weken.

Toeslagpercentage

Het uiteindelijke toeslagpercentage is afhankelijk van de arbeidsduur van het contract. Hier zijn meerdere vormen voor.

De eerste vorm is wanneer de contractgrootte gelijk is aan de arbeidsduur. In veel gevallen werkt men 36 uur per week, maar voor een 5-ploegendienstmedewerker kan deze verlaagd worden tot 33,6 uur. Om dan het toeslagpercentage (t.o.v. van de arbeidsduur) te bepalen, bereken je het aantal toeslaguren ten opzichte van de arbeidsduur. In ons voorbeeld betekent dit een afgerond toeslagpercentage van 58,1 / 168 = 34,6%. In dit geval wordt elk uur dus achteraf omgezet in onregelmatigheidstoeslag.

Compensatie in tijd

Een andere vorm is om een deel van de toeslaguren in tijd te compenseren door het al in de standaard arbeidsduur op te nemen. In de berekening hier rechts is er voor gekozen om medewerkers op basis van een 36-urig dienstverband uit te betalen. Echter werken zij gemiddeld 33,6 uur per week. 2,4 (36 – 33,6) uur per week wordt dus al in tijd gecompenseerd. In ons voorbeeld geldt voor deze medewerkers dat zij per 5 weken 2,4×5=12 compensatie-uren krijgen. De overige uren worden achteraf in toeslag omgezet. Het toeslagpercentage is hier derhalve (58,1 – 12) / (5 * 36) = 46,1 / 180 = 25,6%.

Zijn er nog vragen?

Wil je weten hoe je deze berekening in jouw unieke situatie kunt toepassen? Of wil je hulp bij het bepalen van een toeslagmatrix? Op ons kun je rekenen! Neem direct contact met ons op.

ploegentoeslag berekenen 33,6 uur
ploegentoeslag berekenen 36 uur