jurian onderdijk syntro

Jurian Onderdijk

Jurian Onderdijk heeft na de Bachelor Econometrics and Operations Research te hebben voltooid aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Master Econometrics, Operations Research and Actuarial Sciences gedaan. Tijdens de Bachelor kwam Jurian erachter dat met name de Operations Research kant van de studie hem het meest interesseerde. Vandaar dat hij in zijn Master een Operations Research profiel heeft gevolgd, waarin de focus lag op het wiskundig modelleren van de diverse optimalisatie vraagstukken en daarbij de beste oplossingsmethodes te zoeken. Bij Syntro ligt zijn focus dan ook met name op het optimaal inrichten van roosters en personeelsbezettingen, uiteraard rekening houdend met praktische belemmeringen.