Coen van Limborgh

Dr. Coen van Limborgh studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1996 bij de vakgroep Personeelswetenschappen in Tilburg met een proefschrift over bezwaarlijkheid van wisseldienstroosters en toeslagsystemen.

Na zijn promotie heeft hij 20 jaar advieservaring opgedaan binnen organisaties op het gebied van arbeidstijden en capaciteit. Coen brengt ervaringen mee uit alle mogelijke sectoren in Nederland/België waar in roosters op onregelmatige uren wordt gewerkt, zoals de gezondheidszorg, industrie, politie, gevangeniswezen, openbaar vervoer en luchtvaart.

Hij koppelt inzicht in roostertechniek en in arbeidsverhoudingen aan plezier in het meenemen van betrokkenen in veranderingen. Maatwerk in ploegendiensten zowel vanuit het perspectief van efficiency als van individuele medewerkers is een onderwerp waar Coen heel enthousiast over is.

“Ik hou er van om met mijn opdrachtgevers (HR, management, medewerkers) de randvoorwaarden te verkennen en binnen die kaders oplossingen te ontwikkelen. Een project is succesvol als betrokkenen aan het eind eensgezind zijn dat de uitkomst de best denkbare is. In deze balanceer act doe je met zijn allen concessies om er beter van te worden, is mijn overtuiging.”