Hennie Havenaar

Drs. Hennie Havenaar heeft personeelsmanagement en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gestudeerd, specialisatie strategisch management, met als afstudeeronderwerp kerncompetenties.

Als adviseur heeft Hennie ruime ervaring opgedaan op het terrein van arbeidstijdmanagement en procesverbetering. Hij ondersteunt klanten met het ontwikkelen en verbeteren van de personele inzet en het optimaliseren van werkprocessen. Zijn uitgangspunt is: “Het is van belang om bedrijfskundige problemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Er is namelijk nooit één weg die naar de oplossing leidt!”

Hij adviseert organisaties, overheidsinstellingen en ondernemingsraden over het inrichten van de planning. Thema’s op het gebied van de planning zijn o.a.: centraal/decentraal plannen, roosterflexibiliteit, capaciteitsmanagement, collectief/individueel roosteren, ontwikkelen van plancompetenties.

Hennie houdt in zijn advisering sterk rekening met de verschillende belangen in arbeidsorganisaties en zorgt voor draagvlak zodat (plannings-)veranderingen daadwerkelijk worden geïmplementeerd.