Uitdaging in personeelsplanning

Neem gauw contact met ons op!

Syntro is een bureau met veel ervaring op het gebied van planning. Wij gaan graag aan de slag met management, medewerkers en planners om uw planningspraktijk te optimaliseren. Voor meer vragen, neem contact met ons op.

Strategische personeelsplanning

Het maken van een personeelsplanning bevat een aantal facetten. Het vergt analytisch inzicht van de planner, maar het is ook mensenwerk. Daarnaast is het van belang dat een planner de capaciteitsvraag goed in beeld brengt en ondertussen ook op de hoogte is van wat er speelt in de organisatie.

Capaciteitsplanning

Door de capaciteitsvraag goed in beeld te hebben, heeft een planner de juiste informatie om efficiënte keuzes te maken ten goede van de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn de wensen van medewerkers ook van belang. Een goede personele planner is continue op zoek naar een balans tussen een goede bedrijfsvoering en tevreden medewerkers. Dit kan een ingewikkeld proces zijn. Syntro helpt u dan ook graag bij het uitbalanceren van uw personele planning.

Spectrum Personeelsplanning

De ondersteuning die wij bieden kan op  verschillende niveaus zijn, van strategische planningsvraagstukken tot de het maken van de dagelijkse planning. Syntro biedt ook ondersteuning bij het ontwerp van de planningsorganisatie, het maken van een goede capaciteitsanalyse en de keuze voor planningssystematiek. Daarnaast ondersteunen wij planners in hun professionalisering in de vorm van coaching, assessment en opleiding.

Kortom, Syntro is een bureau met veel ervaring op het gebied van planning. Wij gaan graag aan de slag met management, medewerkers en planners om uw planningspraktijk te optimaliseren. Voor meer vragen, neem contact met ons op.