Wat is zelfroosteren?

Wat is zelfroosteren?

Dankzij onze jarenlange ervaring met planning en roosters beseffen wij dat het essentieel is dat medewerkers betrokken worden bij het planningsproces. Draagvlak onder medewerkers over roosters geeft tevredenheid en heeft direct invloed op ziekteverzuim, sfeer en inzet.

Met zelfroosteren worden medewerkers betrokken bij het maken van het rooster en dragen zij samen de verantwoordelijk om het rooster rond te krijgen. Zelfroosteren sluit aan op de behoefte van de organisatie en staat men toe rekening te houden met de werk-privé balans van de medewerkers. Zelfroosteren sluit derhalve perfect aan bij een duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Zelfroosteren in de praktijk

Om zelfroosteren makkelijk toepasbaar te maken voor zowel kleine als grote organisaties is Meeroosteren ontwikkeld. Met Meeroosteren kunnen medewerkers zich online inschrijven voor diensten. Samen met een planner, die het proces begeleidt, hebben zij de verantwoordelijkheid om een sluitende personeelsbezetting te realiseren.

Meeroosteren is een gebruikersvriendelijke tool welke makkelijk via de browser te bereiken is, waardoor u thuis, op werk of op vakantie makkelijk kunt zelfroosteren. Meeroosteren vergt dus geen uitgebreide ICT-vaardigheden of investeringen in software.

De implementatie

Het opzetten van Meeroosteren gebeurt middels een aantal simpele stappen, zoals onderaan de pagina grafisch is weergegeven. Allereerst wordt, in samenwerking met Syntro, een werkgroep samengesteld. Met deze werkgroep worden de uitgangspunten vastgesteld, zoals de bezettingseis en de beschikbare diensten. Vervolgens worden spelregels afgesproken die het management, de planners en medewerkers helpen meeroosteren. Na de voorlichting van alle gebruikers, is het tijd om te meeroosteren. Gedurende dit proces wordt geëvalueerd en mogelijke verbeterpunten doorgevoerd.

Om de werklast voor de eigen organisatie in deze periode zoveel mogelijk te beperken kan Syntro Detachering tijdelijk professionele planners ter beschikking stellen. De planners zijn getraind in het gebruik van Meeroosteren en zijn in staat uw medewerkers in dit proces te ondersteunen.

Wilt u meer informatie over Meeroosteren, neem dan contact met ons op.