Hennie Havenaar over Meeroosteren

Hennie is binnen Syntro medeverantwoordelijk voor de implementatie van MEEroosteren. Meeroosteren is het nieuwe zelfroosteren. MEEroosteren wordt bij diverse organisaties toegepast, bijvoorbeeld bij de meldkamer, ziekenhuizen, politie, redactie dagblad, verpleegafdeling

MEEroosteren.nl is een laagdrempelig flexibel planningsysteem dat aansluit op de behoefte van de organisatie en medewerkers de verantwoordelijkheid geeft om te participeren in het rooster.

Waarom hebben jullie gekozen voor de naam MEEroosteren?

MEEroosteren is een nieuwe vorm van zelfroosteren. Wij vinden echter dat MEEroosteren meer de lading dekt om te komen tot een passend rooster. Het gaat er namelijk om dat je niet uitsluitend naar je eigen rooster kijkt, het gaat erom dat juist in gezamenlijkheid tot de beste oplossing wordt gekomen. Kortom iedereen doet mee aan de totstandkoming van het rooster en er is ook oog voor het algemeen belang.

Wat is de belangrijkste reden voor organisaties om over te stappen op MEEroosteren?

Het maken van een rooster is binnen veel organisaties gedoe. Medewerkers zijn niet tevreden over het rooster, de planner doet zijn best om een goed rooster te maken maar krijgt altijd commentaar. Door medewerkers meer verantwoordelijkheid en inspraak te geven bij het maken van het rooster, ontstaat er een groter draagvlak en meer tevredenheid met betrekking tot het rooster.

Komen medewerkers er altijd met elkaar uit?

Ja! Management denkt vaak dat het niet gaat lukken omdat iedereen verschillende belangen heeft. Maar er is één gemeenschappelijk belang dat is namelijk het maken van een goed rooster. Medewerkers begrijpen dat en nemen die verantwoordelijkheid!

Wat zijn belangrijke voorwaarden om MEEroosteren succesvol te implementeren?

Dat zijn er in principe twee. Ten eerste moet duidelijk zijn wat de bezettingseisen zijn. Medewerkers kunnen diensten kiezen die van te voren zijn vastgesteld. Door een eenvoudig kleurenschema kunnen medewerkers zien hoe de bezetting ervoor staat. Een rood vak betekent: er is te weinig bezetting; groen vak betekent: de bezetting is op sterkte; een blauw vak betekent; de bezetting is overtekend. MEEroosteren is in tegenstelling tot zelfroosteren gebaseerd op het groepsproces. Vandaar dat we ook zeggen: meeroosteren is het nieuwe zelfroosteren.

Een ander belangrijke voorwaarde is dat medewerkers worden betrokken bij het inrichting- en besluitvormingsproces omtrent het meeroosteren. In twee of drie sessies bepalen we het kader en de belangrijkste spelregels.

Is het niet zo dat de één meer zijn zin krijgt dan de ander?

In MEEroosteren heeft iedereen evenveel kans om diensten te kiezen. Om te waarborgen dat iedereen dezelfde kans heeft op het rooster dat hij of zij wil draaien, bestaat MEEroosteren uit twee ronden. De eerste ronde is individueel en in de tweede ronde wordt duidelijk welke diensten iedereen heeft gekozen. De ervaring leert dat na de tweede ronde 98% van de diensten ingevuld zijn. De planner zorgt voor de invulling van laatste stukjes van de planpuzzel.

Wat hoor je terug van de medewerkers die MEEroosteren?

Medewerkers zijn enthousiast over het toepassen van MEEroosteren. Het invullen van het rooster door de medewerkers geeft een grotere betrokkenheid en zorgt ook voor meer oog voor de problemen in de bezetting. Wat ik ook vaak terug hoor is dat er veel minder wordt geruild en dat zorgt voor meer rust in de roosters

Wat zijn de kosten van MEEroosteren?

MEEroosteren is een goedkope manier om medewerkers te laten participeren in het roosterproces. MEEroosteren is een applicatie dat draait op het internet (www.meeroosteren.nl). Medewerkers kunnen overal zelf hun rooster invullen en bekijken. De organisatie zit niet vast aan dure planningssoftware. Als een organisatie ervaring wil opdoen om medewerkers meer invloed te geven op het rooster dan is MEEroosteren een laagdrempelige methode.

Neem voor meer informatie contact op met:
Syntro
Bovenkerkerweg 41
1185 XA Amstelveen
Tel 020-8204456
Of bel rechtstreeks met Hennie Havenaar 06-21 564542
Zie ook: www.meeroosteren.nl