Duurzame inzetbaarheid in ploegen

Duurzame inzetbaarheid in ploegen

Het werken in onregelmatigheid is in fysiek en sociaal opzicht een grote belasting voor de medewerkers. Werken in onregelmatigheid is in onze 24-uurs economie niet te voorkomen, wel kunnen de negatieve effecten voor de betrokkenen worden verkleind. Met onze 5-puntenaanpak krijgt u de handvatten om op een praktische manier de duurzame inzetbaarheid in ploegen te vergroten.

Gezond gedrag in ploegen

Voorlichting aan medewerkers over leefstijl in relatie tot werken in onregelmatigheid is snel georganiseerd. De vorm kan variëren, artikel in bedrijfsblad, een voorlichtings-brochure of -bijeenkomsten. Sommige organisaties koppelen het aan een gezondheidscheck.

Gezonde roosters en werkomgeving

Er bestaan betere en minder goede roosters. Een scan op de rooster ergonomie geeft aanknopingspunten voor verbetering van wisseltijden, roosterpatronen of zelfs roostertypes.

Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan het afstappen van de bestaande cyclische roosters en meer overgaan naar individuele roosters en meeroosteren. Bij de vergroting van zeggenschap krijgen medewerkers zelf meer invloed op de sociale, financiële en gezondheidskundige gevolgen van bepaalde roosters.

Heeft u bij de inrichting van de werkplek er trouwens rekening mee gehouden dat medewerkers daar 24 uur per dag vertoeven?

Aanpassing proces en bezetting

Roosterverlichting kan worden verkregen door kritisch te kijken naar de bezetting in relatie tot het proces. Kan de bezetting worden verminderd gedurende bezwarende diensten door bepaalde werkzaamheden op andere momenten uit te voeren? Is het noodzakelijk om te werken in de nacht, of kunnen we met aanpassingen van de dienstlengte en/of extra werk in het weekend ook de benodigde bedrijfsuren realiseren?

Arbeidsvoorwaarden

Veel organisaties kennen in de CAO of het bedrijfsreglement afspraken over de roostervormgeving en ontziemaatregelen voor ouderen. Modernisering van deze afspraken kan de kaders scheppen voor duurzamere roosters.

Strategisch personeelsbeleid

Duurzame inzetbaarheid begint bij bewustwording van de belastende en minder belastende functies in de organisatie en daar het personeelsbeleid op te baseren. Maatregelen op het gebied van uitstroom, parttime werken in ploegen, horizontale loopbaanstappen en gerichte instroom op langdurige (maar tijdelijke) basis geven richting voor verdere uitwerking.

Anderen gingen u voor

Onder andere Philips, AVR, Wavin, Albemarle, Crown van Gelder, GGZ-Nederland, Yara en I-Sec zijn door Syntro ondersteund bij het vergroten van de duurzame inzetbaarheid binnen de onregelmatigheid. Wij informeren u graag verder. Vraag naar Coen van Limborgh.