Plannen op Schiphol

I-SEC Nederland is één van de particuliere beveiligingsbedrijven die op Schiphol werkzaam zijn. I-SEC verzorgt onder meer de visitatie van een deel van de passagiers en medewerkers. Sinds kort werken zij met nieuwe looproutes. Met deze ‘sporen’ wordt aangegeven op welke plek op Schiphol de beveiliger op een bepaald moment van de dag moet zijn. Vanuit de medewerkers kwamen geluiden dat zij niet altijd tevreden zijn met de sporen (diensttijden). Daarnaast bleek dat het ziekteverzuim was toegenomen. De opdracht is om voor de beveiliging op Schiphol een efficiënte planning te realiseren. I-SEC vroeg ons om opnieuw een set sporen te ontwerpen voor de beveiligers, die leiden tot gezonde en sociale roosters.

Een complexe puzzel

Plannen op Schiphol is een grote uitdaging. Door de dag heen fluctueert het aantal passagiers sterk, met grote pieken in de ochtend en namiddag. Om de passagiers en personeel snel door de beveiligingsterminals te begeleiden, zijn tijdens die piekmomenten ook veel meer beveiligers nodig dan buiten de pieken.

Daarnaast zijn er veel verschillende posten op Schiphol. Sommige posten liggen wel meer dan 15 minuten lopen van elkaar. Ook hier moet rekening mee gehouden worden bij wisselingen van posten. Ook de lounges waarin de pauze wordt genoten zijn niet altijd bij de werkplek. Medewerkers krijgen dus extra tijd om van de werkplek naar de lounge te komen.

Bij het maken van de sporen wordt rekening gehouden met de CAO Beveiliging en de afspraken rond sta- en rusttijden. Zo moeten beveiligers na uiterlijk 2,5 uur staan een korte of lange pauze krijgen. Daarnaast hielden we rekening met meerdere sociale wensen, zoals een maximale dienstlengte van 9,5 uur en gegarandeerd genoeg looptijd van en naar de pauze ruimtes.

Dienstengenerator

Voor deze opdracht hebben we een Dienstengenerator ontwikkeld. Met de Dienstengenerator worden de meest optimale set diensten gezocht die de gevraagde personele bezetting afdekt. Hiervoor gebruiken wij een wiskunde methode genaamd Lineair Programmeren.Het uiteindelijke resultaat was een set sporen waaraan alle gesteld randvoorwaarden werd voldaan. Tegelijkertijd is het gelukt om de diensten relatief efficiënt te houden. Met andere woorden, mensen hoeven alleen te werken wanneer zij daadwerkelijk nodig zijn. Al met al, een mooi resultaat.