Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie is het verbeteren van de efficiëntie van een organisatie. In de praktijk betekent dit dat processen sneller of soepeler gaan lopen, of dat verschillende processen beter op elkaar af worden gestemd. Dit leidt tot lagere kosten en/of hogere kwaliteit. Zeker bij grotere organisaties is het hierom relevant naar procesoptimalisatie te kijken.

Grofweg valt procesoptimalisatie in twee delen te splitsen: data-analyse en wiskunde optimalisatie. Het kwantitatieve team van Syntro, bestaande uit wiskundigen en econometristen, houdt zich bezig met deze projecten.

Data-analyse

Bij data-analyse draait het om het vergaren van inzicht in processen, zodat betere keuzes gemaakt kunnen worden. Hierbij worden historische gegevens van organisaties gebruikt om de processen zo realistisch mogelijk te beschrijven. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het analyseren van de wachtlijsten bij een ziekenhuis, of het gerealiseerde werkaanbod van een vervoersbedrijf. De informatie die wordt verzameld kan gebruikt worden als basis voor het doorrekenen van scenario’s, of bijvoorbeeld voor het maken van voorspellingen.

Syntro werkt met Excel, PowerBI en Python, waarbij per situatie naar het juiste middel gekeken wordt. De inzichten vanuit de data-analyse zijn zeer waardevol en dragen bij aan betere aansturing van de organisatie. Echter, in sommige gevallen is de complexiteit van het probleem dusdanig groot dat de hulp van wiskunde modellen wordt ingeschakeld.

Wiskundige optimalisatie

Wanneer een proces erg complex is (bijvoorbeeld wanneer het aantal mogelijkheden ver in de miljoenen loopt) kan het gunstig zijn wiskundige optimalisatie toe te passen.  Syntro ontwikkelt in dit geval een wiskundig model, dat binnen de voorwaarden en eisen van het proces de optimale oplossing vindt. Hierbij werkt Syntro samen met Gurobi, wereldleider in optimalisatietechnieken.

Een voorbeeld hiervan is het plannen van het personeel op een luchthaven. In deze situatie is het aantal mogelijkheden immens, aangezien honderden diensten elk op een groot aantal verschillende momenten kunnen beginnen. Ook wordt de werkplekplanning ingedeeld, waarbij rekening moet worden gehouden met looptijden, pauzetijden etc. Al deze keuzes moeten op zo’n manier gemaakt worden dat de vraag is afgedekt, en dat tegen zo weinig mogelijk kosten. Een optimalisatie die niet bereikt kan worden met uitsluitend “denkkracht” van de mens. Door de grote hoeveelheid aan opties is ondersteuning van een wiskundig model noodzakelijk.

Ook belangstelling voor procesoptimalisatie?

Wil je ook weten wat data-analyse voor je organisatie kan betekenen? Of met een wiskundig model het beste uit de organisatie halen? Neem dan contact met ons op.