Zelfroosteren?

Ploegendienst of zelfroosteren?

Zelfroosteren: nooit meer ’s nachts werken?

Zelfroosteren, of meeroosteren zoals wij het noemen, leidt vaak tot vragen: “Is het niet zo dat wie het eerst komt, het eerst maalt?” of “Als je net op vakantie bent in de periode dat het rooster wordt gemaakt zijn na je bij terugkomst alleen de nachtdiensten nog over …”. Meeroosteren is een concept waarbij de zeggenschap van medewerkers over werktijden aan de voorkant van het roosterproces wordt versterkt.

Roosters op maat

Ploegendienst of zelfroosteren? Medewerkers in ploegendienst zijn gewend hun privéleven te plooien rondom het rooster. Deelname aan teamsport is eigenlijk niet mogelijk: je mist vaak de training én de wedstrijd omdat je moet werken. Ook ben je er niet altijd bij op feestjes. Je kunt natuurlijk wel naar die verjaardag gaan, maar dan sta je de volgende ochtend om vijf uur op om met een slaaptekort aan de vroege dienst te beginnen.

Waar in onregelmatige dienstroosters wordt gewerkt, verbouwen medewerkers vaak hun roosters rondom hun werk en privé. Ruilen van diensten vormt de mogelijkheid om individuele roosters op maat te maken. Ruilen gebeurt in sommige sectoren (bijvoorbeeld gezondheidszorg, luchthavens en politie) heel vaak. De planner maakt met veel moeite kloppende werkroosters, binnen de regels van de CAO en arbeidstijdenwet (ATW). Vervolgens, na publicatie van de roosters, doen medewerkers alle diensten die hen niet passen in de aanbieding en zoeken een ruilpartner. Niet echt een efficiënt proces.

Slecht bezig?

Maatschappelijke ontwikkelingen leiden er toe dat we privézaken en werkverplichtingen anders zijn gaan wegen dan voorheen. Als de ploegenwerker van tevoren kan regelen dat hij de ochtend na dat feestje vrij heeft, komt dat gezondheid van de werknemer en veiligheid op het werk ten goede. Voor de medewerkers in de zorg en andere sectoren geldt vergelijkbaar: individueel maatwerk in roosters is goed voor de medewerker, goed voor de klant en goed voor de werkgever.

Zelfroosteren structureren

Belangrijk is dat het meeroosteren verloopt volgens een eerlijk en navolgbaar proces. Vanzelfsprekend worden er voorwaarden gesteld aan medewerkers die zelf hun rooster kiezen. De – weloverwogen – bezettingseisen staan daarbij voorop.  Je kunt er hier meer over lezen.