Voorbeelden ploegenroosters

Voorbeelden ploegenroosters

Er zijn veel voorbeelden van ploegenroosters. Op ploegenroosters.nl, de nieuwe website van Syntro, hebben wij aansprekende voorbeelden van twee-, drie-, vier- en vijfploegenroosters gegroepeerd. Het gaat niet alleen om de standaardroosters, we hebben ook varianten toegevoegd die in het kader van duurzame inzetbaarheid kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld drie- en vierploegenroosters met minder en zelfs zonder nachtdiensten.

Hoeveel ploegen werkt het beste in mijn situatie? Hoe kan ik volcontinu gaan werken? Past ploegenroosters stapelen in mijn organisatie?

Met deze vragen en meer helpen wij u graag. Neem contact met ons op.

Overwegingen van ploegenroosters

We beschrijven de roosters met voor- en nadelen vanuit sociaal perspectief, gezondheid en flexibiliteit. Deze drie motieven gaan bij de ontwikkeling van arbeidstijdmanagement steeds meer een rol spelen in organisaties waar in collectieve roosters wordt gewerkt. In toenemende mate zien we in de industrie organisaties die verschillende roosters naast elkaar toepassen. Wij noemen dat het stapelen van roosters: op elkaar gestapeld resulteren roosters van verschillende medewerkers in de gewenste bezetting.  Medewerkers kunnen dan naar voorkeur kiezen voor bepaalde roostervarianten.

Maatwerk in ploegen

Een voorbeeld: een organisatie met een standaard drieploegendienst biedt aan medewerkers de mogelijkheid om een alternatief rooster te kiezen, waarin op alle dagen van de week wordt gewerkt in vroege en late diensten. Dit maakt het voor collega’s, die veel ongemak ervaren van nachtwerk, mogelijk nachtdiensten “in te wisselen” voor diensten in het weekend: sociaal wordt ingeleverd, maar met behoud van gezondheid van de medewerker en behoud van deskundigheid voor de werkgever.

Ploegenwerk in deeltijd is een andere vorm van diversiteit in arbeidstijden die in opkomst is: oudere collega’s of medewerkers met jonge kinderen kiezen voor 80% in plaats van een fulltime baan. Zo ontstaan verschillende vormen van diversiteit in werktijden binnen collectief georganiseerde bedrijven.

Voordat het zover is, neem gerust een kijkje op ploegenroosters.nl. Heb jij een rooster waarvan je vindt dat het op deze website thuishoort of heb je vragen naar aanleiding van onze roosters, mail ons dan via info@syntro.nl. Neem ook een kijkje op onze pagina over het werken in ploegendienst.

Vragen over werken in ploegendienst?

Hoeveel ploegen werkt het beste in mijn situatie? Hoe kan ik volcontinu gaan werken? Past ploegenroosters stapelen in mijn organisatie? Met deze vragen en meer helpen wij u graag. Neem contact met ons op.