Plannen is een vak!

Personeelsroosters worden vaak gemaakt door medewerkers uit het team die het leuk vinden om te puzzelen. De planner krijgt een paar uur per week beschikbaar om het teamrooster te maken. Daardoor kent de roosteraar het team en is makkelijk aanspreekbaar voor collega’s. Er wordt daarbij rekening gehouden met locatie specifieke kenmerken . De ideale constructie, toch?

Er kleven ook nadelen aan een medewerker uit het team verantwoordelijk te maken voor de planning. De roosterende medewerker is minder inzetbaar op de taken waarvoor hij opgeleid is. Juist doordat de planner dicht op de werksituatie zit, kan het tot lastige situaties komen als er keuzes gemaakt moeten worden over het rooster van collega’s. Daarnaast heeft de medewerker meestal geen ervaring met roosteren en planning op de lange termijn. Aan welke regels moet een rooster voldoen? Hoeveel capaciteit is er nodig om een rooster rond te krijgen? Welke technieken zijn er om een ergonomisch verantwoord rooster te maken? Op welke manier kan de planner meer flexibiliteit organiseren en inspelen op onverwachtse storingen?

Syntro heeft veel ervaring in het opleiden van planners. We geven zowel korte trainingen over specifieke onderwerpen (o.a. de Arbeidstijdenwet of duurzame inzetbaarheid) als meerdaagse trainingsprojecten. Zo verzorgen wij al jaren de basisopleiding personeelsplanner namens het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. Dit is een allesomvattende 6-daagse training inclusief examen. De opleiding bestaat uit een theoretisch deel (denk aan de ATW, WAB, ergonomie en roostertechnieken) en een praktisch deel (zoals capaciteitsberekeningen, communicatievaardigheden en het toepassen van roostervuistregels). Naast de particuliere beveiliging trainen we ook planners binnen de GGZ, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen, brandweer, procesindustrie en politie. Bij het ontwikkelen van een training voor een nieuwe klant gaan we eerst na waar precies behoefte aan is en stellen we uit onze grote collectie modules een geschikte opbouw vast voor de training. Vervolgens vullen wij onze bestaande modules aan met levende praktijkvoorbeelden. Zo garanderen we maatwerk aan onze opdrachtgevers.

Wilt u het kennisniveau van uw planners naar een hoger niveau hoger brengen? Neem dan contact met ons op!