Behoefte aan flexibilisering vanuit bedrijf en medewerker

De levensmiddelengroothandel, waar onder meer Sligro, Makro, Bidfood, Plus en Lekkerland deel van uitmaken is een onmisbare tussenschakel tussen voedingsindustrie en consument. In de groothandel worden de producten verzameld en gedistribueerd naar bijvoorbeeld winkels, horeca of bedrijfscatering. Er is een duidelijke trend naar steeds meer verse producten. Dat betekent voor de groothandel dat er steeds meer in de avond, nacht en in het weekend moet worden gewerkt om de levensmiddelen op tijd af te leveren.

De werknemers binnen de groothandel hebben zo ieder hun eigen wensen ten aanzien van de werktijden. Sommige medewerkers vinden het leuk om steeds op andere dagen en tijden te worden ingezet, andere medewerkers willen graag juist op vaste tijden vrij of juist op vaste momenten werken. Traditionele roostervormen, waarbij elke medewerker alle diensten wel een keertje loopt passen steeds minder bij de werknemer van deze tijd. Dit vraagt om flexibilisering van de arbeidstijden.

Anders roosteren om toekomstbestendig te worden

De ontwikkelingen, zowel aan de kant van de steeds ruimer wordende bedrijfstijden als de groter wordende behoefte aan zeggenschap over de werktijden vragen om een andere manier van organiseren van het rooster. Werkgevers en vakbonden hebben daarom in nauwe samenwerking gekeken naar de mogelijkheden om de roosterplanning en de regels rond de werktijden op een evenwichtige wijze toekomstbestendig te maken.

In de afgelopen jaren zijn de uiterste bedrijfstijdvensters zoals die binnen de cao zijn afgesproken steeds verder verruimd. Werken in de nacht en in het weekend zijn mogelijk gemaakt. Op organisatieniveau hebben medewerkers steeds meer invloed op de eigen werktijden gekregen.

Verschillende uitwerkingen

Deze flexibele roostering is op verschillende manieren uitgewerkt. Bij de Makro hebben de medewerkers de gelegenheid in te schrijven op openstaande diensten. Zo kunnen de medewerkers die het willen extra diensten draaien op momenten die hun zelf passen. Andere bedrijven kiezen voor een systematiek waarbij medewerkers die in het weekend werken zelf mogen kiezen welke doordeweekse dag ze vrij hebben.

Ook is geëxperimenteerd met de mogelijkheid om extra vrije dagen te kunnen claimen als er op zondag is gewerkt. Het bijzondere van die optie is dat het bedrijf zo’n aanvraag voor een vrije dag niet kan weigeren. Het bedrijf krijgt flexibiliteit doordat er op zondag wordt gewerkt, de medewerker krijgt flexibiliteit omdat deze op enig moment zo maar een vrije dag mag aanvragen. Uit de evaluatie van deze flexibilisering van arbeidstijden bleek dat medewerkers en bedrijven er erg tevreden over waren.