In het voorjaar van 2021 vindt de ‘basisopleiding planner’ van het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging plaats. Deze personeelsplanningsopleiding is ontwikkeld en wordt gegeven door Syntro en richt zich specifiek op de beveiligingsbranche. In de opleiding leer je de relevante regelgeving en vakinhoudelijke kennis, maar is er ook ruim voldoende plaats voor de praktijk. Er wordt getraind in het oplossen van planproblemen, gereflecteerd op de eigen roostering en gekeken naar de communicatie en omgang met medewerkers. Geïnteresseerd? De aanmeldingen zijn geopend!

De opleiding bestaat uit 6 lesdagen. Buiten de lesdagen zijn er huiswerkopdrachten die gemaakt kunnen worden met de behandelde stof en het praktijkwerkboek. Door corona wordt het eerste deel van de opleiding online gegeven. Zowel de online als fysieke dagen bestaan uit een prettige combinatie van theorie en praktijk. Naast klassieke kennisdeling door middel van presentaties bestaat de opleiding uit interactieve quizzen, rollenspellen, puzzelopdrachten en momenten voor reflectie en uitwisseling van ervaring.  De opleiding wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door het SVPB.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Arbeidstijdenwet, cao en overige regelgeving
  • Ergonomie en gezond roosteren
  • Belangen rond het rooster en communicatie
  • Werkaanbod, formatie en capaciteitsplanning
  • Roosterontwerp en systematiek
  • Roosterbeheer en sociaal roosteren

Kortom, de opleiding behandelt alle aspecten waaraan een goede planner moet voldoen.

Interesse?
De inschrijvingen zijn geopend. Wanneer u geïnteresseerd bent, schrijf dan in via de beveiligingsbranche!