AdobeStock_129229987

Heb je vragen over het CAO en werktijden? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

CAO en werktijden

In de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) hebben werkgevers en vakorganisaties vaak extra bepalingen rond de werktijden opgenomen. Daarnaast zijn algemene regels rondom werktijden en roosters opgenomen in de Arbeidstijdenwet (ATW). Syntro geeft werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden advies bij het ontwikkelen van regelgeving in de CAO rondom roosters en onregelmatigheidstoeslagen (ORT). Op deze manier zorgen we voor draagvlak door alle betrokken partijen.

Flexibilisering van roosterregels in CAO

De roosterregels in de CAO kunnen organisaties beperken bij het inspelen op fluctuaties in vraag. Door deze fluctuaties kan er behoefte bestaan aan flexibele roosters. Tegelijkertijd stellen medewerkers prijs op roosters waarmee werk- en privé goed kunnen worden gecombineerd. Met zelfroosteren kan de zeggenschap van medewerkers over de werktijden worden verhoogd en meer flexibiliteit rond de roosters worden verkregen. Wij begeleiden experimenten van sociale partners waarin de verhoogde zeggenschap van medewerkers wordt gecombineerd met een flexibelere roostering. Daarbij wordt een evenwicht gevonden tussen het sociaal, gezondheidskundig en bedrijfsmatig belang. Hiervoor hanteren wij het begrip meeroosteren.

Op organisatieniveau leven vaak vragen over de introductie van een urenbank of jaarurensystematiek. Dit zijn afspraken waarin medewerkers in de rustige perioden minder uren werken en in drukke perioden meer. Het salaris blijft elke maand gelijk. Voordeel van dit systeem is dat de organisatie altijd met de eigen, ervaren kan werken en in drukke perioden minder een beroep hoeft te doen op uitzendkrachten. Syntro kent de voor- en nadelen van de systematiek en kan organisaties helpen met de arbeidsvoorwaardelijke inpassing.

Onregelmatigheidstoeslag in de CAO

De toeslag voor onregelmatig werken, ook wel TOD, onregelmatigheidstoeslag of ploegentoeslag genoemd is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Met de toeslag wordt het ongemak voor het werken in onregelmatigheid gecompenseerd. Er zijn verschillende toeslagsystemen. Enerzijds kan de toeslag in geld worden uitbetaald, sommige systemen kennen ook een toeslag die deels in extra vrije tijd is. Om de toeslag te bepalen zijn er soms vaste toeslagpercentages in de cao opgenomen. Andere systemen gaan uit van een klokurenmatrix, waarbij voor ieder uur in de week precies is vastgelegd welke toeslag geldt. Syntro ondersteunt vakorganisaties en werkgevers bij het ontwerpen of vernieuwen van een evenwichtig toeslagsysteem dat aansluit bij de bestaande situatie.

Met het werken in onregelmatigheid worden medewerkers fysiek en sociaal extra belast. Zeker in roosters waarin nachtdiensten voorkomen is het belang van een gezond rooster groot. Om de duurzame inzetbaarheid te vergroten ondersteunt Syntro partijen bij het maken van een evenwichtige CAO waarin aandacht is voor gezonde roosters. Daarmee wordt op organisatieniveau gewerkt aan een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid.