Maatwerk in de cao

Elke branche heeft zijn eigen uitdagingen met betrekking tot arbeidstijden. Er is dan ook geen “one size fits all”-oplossing voor werktijdregelingen en arbeidsvoorwaarden. Syntro heeft veel ervaring met het adviseren hierover en denkt graag met u mee over de mogelijkheden.

CAO toeslagen salaristoelage

CAO: werktijdregelingen en arbeidsvoorwaarden

In de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) hebben werkgevers en werknemers afspraken gemaakt over werktijden. Deze afspraken komen bovenop de roosterregels zoals die in de arbeidstijdenwet (ATW) zijn beschreven. Syntro geeft vaak in paritair opdrachtgeverschap advies bij het ontwikkelen van afspraken in de cao rondom roosters en arbeidsvoorwaarden. Op deze manier zorgen we voor draagvlak onder zowel de werkgevers, vakbonden als de ondernemingsraden.

Arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)

Arbeidsvoorwaarden regelingen in de cao regelen de compensatie voor medewerkers voor ongemakken in het rooster en voor hun flexibiliteit. Een veel gebruikte beloning in onregelmatigheid is onregelmatigheidstoeslag (ORT), ook wel toeslag onregelmatige diensten genoemd (TOD). Hierbij wordt werk op ongemakkelijke tijdstippen beloond met een extra toeslag op het loon. Syntro ontwikkelt tools die helpen bij het berekenen van ORT.

Maatwerk toeslagen

Er bestaan nog vele andere soorten toeslagen. Een daarvan is de overwerktoeslag. Deze wordt toegepast in organisaties waar overwerk extra inspanningen van medewerkers vraagt. Een andere variant waarover Syntro adviseert is verschuivingstoeslag, die men krijgt voor wijzigingen in het rooster. In sommige branches is het werkaanbod niet goed voorspelbaar en kan de toeslag helpen om flexibiliteit te bewerkstelligen.

Werktijdregelingen

Werktijdregelingen in de cao zijn bedoeld als kaders om duidelijkheid te creëren voor medewerkers en leiding in een organisatie. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder anderen:

  • Wanneer moet een rooster bekend zijn?
  • Hoeveel zondagen mag iemand werken?
  • Hoeveel nachtdiensten mag iemand werken?
  • Wanneer heeft iemand recht op pauze?

Zulke regels zijn ervoor bedoeld om roosters te maken die passen binnen de bedrijfsvoering, gezond zijn, en ook tegemoet komen aan de werk-privé balans van werknemers.

Flexibilisering van roosterregels

De maatschappij gaat echter steeds meer richting een 24-uurs economie. Zowel overdag als ’s nachts, zowel doordeweeks als in weekends moet worden gewerkt. Daarnaast is het werkaanbod niet altijd voorspelbaar. Dit vraagt veel flexibiliteit van de medewerkers. Tegelijkertijd hebben organisaties een groot belang om mee te bewegen met deze trends. In de zorg bijvoorbeeld hebben cliënten ook ’s nachts en in het weekend behoefte aan zorg.

Er moet dus een evenwicht gevonden worden tussen het sociaal, gezondheidskundig en bedrijfsmatig belang. Een mogelijkheid is om medewerkers zeggenschap te geven over hun roosters, waardoor iedereen controle heeft over hun eigen werk-privé balans. Wij begeleiden geregeld onderzoeken en experimenten om medewerkers meer zeggenschap over hun roosters te geven, bijvoorbeeld middels zelfroosteren. Neem contact met ons op voor meer informatie.