Syntro Webinar “ In tijden van Corona”

De coronamaatregelen stellen veel bedrijven voor ongewone dilemma’s. We proberen het aantal en de nabijheid van contacten te beperken, terwijl mensen wel met elkaar moeten samenwerken. Waar dat kan of moet laten bedrijven de productie soms juist groeien, bijvoorbeeld supermarkten en webshops.
Maar ook moeten organisaties zich voorbereiden op een situatie waarbij een acuut bezettingstekort dreigt terwijl de productie moet doorgaan.

Syntro organiseert iedere donderdag in april 10.30 uur een webinar “Ploegen in tijden van Corona”, waarin wij met deelnemers bespreken wat roostermatige opties zijn om tegemoet te komen aan de capaciteitsvraag en risico’s zo veel mogelijk te vermijden.

We richten ons in de bespreking op de continu-achtige situaties van organisaties die in drie-, vier, of vijfploegendiensten werken of die anderszins een 24-uursbezetting organiseren. We overwegen welke roostermatige vragen door de coronacrisis aan de orde zijn, belichten de mogelijkheden die de arbeidstijdenwet biedt en kijken naar mogelijke oplossingen.

Het Syntro webinar vindt plaats iedere donderdag in april 10.30 uur. Als u wilt deelnemen stuur dan een mail met uw mobiele telefoonnummer naar info@syntro.nl. Deelname is gratis. Wij gaan uit van maximaal 15 deelnemers, dus meldt u snel aan.
Mocht u geïnteresseerd zijn in advies op maat met betrekking aanpassing van de capaciteit en personele inzet, neem dan contact met ons op voor een persoonlijke online meeting: 020-820 4456 of info@syntro.nl .