Quickscan duurzame inzetbaarheid!

Duurzame inzetbaarheid is een actueel thema. Medewerkers worden steeds ouder, terwijl het werken in de onregelmatigheid zwaar kan zijn. Het is daarom zaak een manier te zoeken waarin medewerkers gezond blijven en het werk toch gedaan kan worden.

Om te onderzoeken hoe medewerkers en organisaties nu met deze thematiek omgaan, is deze quickscan opgesteld. Bent u werkzaam in een organisatie die buiten kantoortijden medewerkers in dienst heeft? Vult u dan de enquête in! De enquête is bedoeld voor medewerkers, (hoger) leidinggevenden of medewerkers van de afdeling P&O die zich bezig houden met inzetbaarheid van medewerkers. Resultaten en conclusies worden (indien gewenst) op een later moment aan u teruggekoppeld.