Plannen op Schiphol Airport

Al meerdere jaren is Syntro Detachering actief op Amsterdam Airport Schiphol. Tijd voor een kort interview met één van onze opdrachtgevers aldaar. We spreken Angelique Franssen, Manager Personnel Planning & Development (PPD) bij Amsterdam Airport Schiphol.

Waar is de afdeling Personnel Planning & Development precies voor verantwoordelijk?

De afdeling is verantwoordelijk voor de operationele, tactische en strategische planning van alle medewerkers in de continu dienst. Dit betreft het oplossen van inzetproblemen ten gevolge van bijvoorbeeld ziekte tot en met het op orde hebben van de personele capaciteit op de lange termijn. (Het gaat hierbij om 2000 medewerkers waarvan er 700 in roosterdienst werken). De afdeling adviseert het management rondom de inzet van personeel en keuzes die worden gemaakt. Daarnaast faciliteert en ontzorgt zij de operatie, zodat deze zich kan focussen op de passagiers en de airlines. Het scala aan medewerkers dat de afdeling plant is divers. Zo is de afdeling verantwoordelijk voor de planning van de medewerkers die de passagiersstromen in goede banen leiden, de medewerkers die zorgen voor de bagage-afhandeling, de medewerkers die de vogels bij Schiphol wegjagen, maar bijvoorbeeld ook de planning van Brandweerlieden. De afdeling streeft ondanks de grote diversiteit een uniforme werkwijze na over alle afdelingen.

Enkele activiteiten die nodig zijn om de planning optimaal te laten verlopen zijn:

  • Ontwikkelen van gezonde roosters, waarbij ook gekeken wordt naar ergonomie;
  • Oplossen van tekorten in de bezettingen;
  • Slim inplannen van verlof, opleidingen, cursussen en werkoverleggen;
  • Inzichtelijk maken van de fit tussen het werkaanbod en de personele beschikbaarheid op de lange termijn;
  • Zorgen dat de Arbeidstijdenwet en de cao worden nageleefd;
  • Overleggen met de medewerkers over wijzigingen in het rooster;
  • Etc…

Hoe ben je in deze functie terecht gekomen?

Ik ben al ruim 23 jaar werkzaam op Schiphol en ben in allerlei disciplines actief geweest. Van Commercie tot HR en van Operatie tot Planning. In mijn laatste functie was ik binnen de Operatie verantwoordelijk als Manager Bedrijfsvoering. Daar is mijn operationele hart gaan kloppen en daar had ik een lijntje met de afdeling Planning. Ik had veel contact met die afdeling en begon ook steeds meer in te zien wat het belang van een goede planning is. Ik was in die tijd toe aan een nieuwe rol, een eigen afdeling waar ik mijn eigen visie in kon leggen en waar ik samen met een vast team kon werken aan verbeteringen. Mijn achtergrond (Black Belt, Lean Six Sigma) is daarbij een kwaliteit die uitstekend van pas komt. Mijn start in deze nieuwe rol was overigens wel een spannende aangezien Airport Operations midden in een reorganisatie zat.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de afdeling?

Allereerst vraagt de nieuwe organisatie om nieuwe roosters. We willen dit proces natuurlijk zo goed mogelijk organiseren zodat we de rust in de organisatie behouden. Veel medewerkers zitten op een nieuwe plek, en hier en daar zal er ook weerstand moeten worden gemanaged. Verder is het contractmanagement een uitdaging. We zijn verantwoordelijk voor alle flex-contracten. Dat willen we zo goed mogelijk regelen. Net als het onderwerp Vakbekwaamheid van de medewerkers, dat tegenwoordig onder de afdeling Development valt, ook een onderdeel van PPD.

Daarnaast durf ik te stellen dat we ons van roosterbureau steeds meer ontwikkeld hebben als businesspartner in PPD. We worden steeds meer geraadpleegd bij tactische en strategische vraagstukken.

Waarom heeft Schiphol gebruik gemaakt van de diensten van Syntro Detachering, van onze planners?

Wij waren op Schiphol bezig met de invoering van een nieuw systeem. Zo’n verandering zorgt voor extra werkdruk op de afdeling Planning. Het was dus zaak om extra capaciteit in te huren. De twee ingehuurde krachten van jullie hebben we wat langer ingehuurd omdat ze in de eerste plaats veel kennis en ervaring inbrachten. Het zorgde voor extra rust op de afdeling. Beide planners zijn neutraal, objectief en beschouwend. Ze hebben zeer veel kennis in huis door hun opgedane ervaring bij andere bedrijven. Ze voegden zich makkelijk in de groep en het zijn daarnaast harde werkers met een ‘’can-do-mentaliteit”. Voor mij zijn het betrouwbare sparringpartners, ik vraag ze dan ook wel eens hoe ze het zouden doen als ze in mijn schoenen zouden staan.

Is er wel eens gekeken naar de impact van goede planningen/roosters op de medewerkerstevredenheid?

Dat weet ik niet, maar duidelijk is dat rust in de roosters wordt gezien als een ‘key-factor’ voor de medewerkerstevredenheid.