Capaciteitsmanagement Politie

Capaciteitsmanagement politie Paul Wallenburg

Capaciteitsmanagement Politie

Paul Wallenburg is teamchef planning en capaciteitsmanagement bij de politie Eenheid Den Haag. Paul heeft in 1990 de politieacademie afgerond en heeft diverse functies binnen de organisatie vervuld. Het werken in de politieorganisatie is niet alleen dynamisch het biedt ook veel mogelijkheden om diverse functies uit te oefenen, zegt Paul. Hij is niet alleen voetbalinspecteur maar ook persvoorlichter van het korps Den Haag geweest. Na de functie van bureauchef te hebben bekleed is hij uiteindelijk op zijn huidige functie terecht gekomen.

Waar is een teamchef planning en capaciteitsmanagement voor verantwoordelijk?

De afdeling planning en capaciteitsmanagement is verantwoordelijk voor het geven van adviezen over de inzet van personeel en het werkaanbod aan de lijn. De afdeling van Paul bestaat uit 10 adviseurs, 3 senior planners en 45 planners. Zij zorgen ervoor dat de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk wordt ingezet. De politie organisatie staat altijd onder druk, dit komt door evenementen, terreurdreigingen, beveiliging, inbraken etc. In principe hebben we, bij wijze van spreken, oneindig veel werkaanbod. Dus wij moeten keuzes maken. Onze afdeling helpt de lijn om deze keuzes op een verantwoorde manier te maken.

Ook zien we aan de kant van het personeel de nodige aandachtspunten. Duurzaamheid is een belangrijk thema. Het vak van politieagent of zoals Paul dat zegt: het blauw op straat, is geen eenvoudige functie. Je staat onder druk, je moet binnen een paar seconden een beslissing nemen en dit betekent dat de inzet van het personeel verantwoord moet worden geregeld. Kort gezegd: op alle momenten moet voldoende capaciteit aanwezig zijn om veilig je functie te kunnen uitoefenen. Dit is het dagelijks werk van de planners.

Wat zijn je toekomstige verwachtingen op planningsgebied?

We zien de maatschappelijke ontwikkeling dat medewerkers meer zeggenschap krijgen en dit ook willen over de werktijden. Dit past ook prima in het thema duurzaamheid omdat er meer rekening kan worden gehouden met de balans tussen werk en privé. Ik ondersteun dan ook initiatieven op het gebied van meeroosteren. Hiermee verschuift de rol van de planner. De verantwoordelijkheid voor het vullen van de roosters ligt bij het team. De planner ondersteunt en stimuleert actief de medewerkers. Hoe de rol er precies uit gaat zien is nog volop in beweging. Syntro heeft laatst een presentatie gegeven over het meeroosteren aan planners. Hiermee is een eerste aanzet gegeven om van gedachten te wisselen over de rol van de planner binnen het proces van meeroosteren.