Roosteren met binding

Als het over het rooster gaat, gaat het ook over een aantal andere wezenlijke zaken voor medewerkers en werkgever. Zo raakt het rooster het privéleven van mensen en hun financiële situatie, maar het gaat ook over de organisatie van de teams. Deze bedrijfsmatige overweging kwam ter sprake bij een project bij de Nationale Politie over roosters en binding.

Binding verwijst hier naar het elkaar kennen, met elkaar kunnen samenwerken en op elkaar kunnen en durven vertrouwen in soms onbekende of bedreigende omstandigheden. In de huidige basisteams die in veel gevallen groter zijn dan de oude werkverbanden is “elkaar kennen” niet evident (“Het kan dus zomaar zijn dat je niet weet met wie je op een vechtpartij moet afgaan”).

Binding door middel van het rooster

Binding kan in het rooster worden georganiseerd: door bijvoorbeeld een ploegenrooster, een vaste groep mensen draait met elkaar een vast rooster, creëer je een sterke groepsbinding. Echter, deze binding en vastigheid staan op gespannen voet met een ander belangrijk thema in het roosterproces, namelijk zeggenschap.

Zeggenschap en duurzame inzetbaarheid

Zeggenschap over roosters heeft een grote betekenis voor duurzame inzetbaarheid in relatie tot werktijden. Door medewerkers invloed te geven op de diensten die ze werken, wordt de tevredenheid over de werk / privé balans en het rooster verhoogd. Uit een enquête bij de politie bleek een grote behoefte onder de medewerkers om de zeggenschap over hun werktijden te vergroten.

Binding vs. zeggenschap

De uitdaging was nu om twee uiterste concepten, binding en zeggenschap, met elkaar te combineren in één roostermethodiek. Wij hebben dit gerealiseerd door een deel van de diensten vooraf vast te stellen: in het weekend is binding georganiseerd door medewerkers met vaste ploegen te laten werken.

Voor de doordeweekse dagen kiezen medewerkers zelf hun diensten. In dit mee-roosterproces houden zij rekening met de bezettingseisen en de wensen van andere collega’s. Daarnaast heeft de factor zeggenschap een verbindende werking gehad binnen het team. Er is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan om het rooster kloppend te krijgen.