Rondleidingen over het Binnenhof plannen

Rondleidingen door de Tweede Kamer plannen

Elk jaar wordt de Tweede Kamer bezocht door meer dan 100.000 scholieren. ProDemos verzorgt deze rondleidingen aan de scholieren gekoppeld aan een informatief programma rond de democratie. Het uiteindelijke doel is dat iedere scholier de Tweede Kamer eens in zijn schoolperiode bezoekt. Echter is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Syntro heeft ProDemos geholpen bij het plannen van de rondleidingen voor zowel het schooljaar 2019-2020 als 2020-2021.

Creëren rondleiding programma’s

Het plannen van al deze rondleidingen is een ingewikkelde puzzel. Ten eerste is het van belang om voor elke groep een kwalitatief hoogstaand programma te creëren waarin in ieder geval een bezoek aan de publieke tribune van de Tweede Kamer is opgenomen. Daarnaast komen in deze programma’s onderdelen voor als een bezoek aan de Ridderzaal of de Eerste Kamer en een spel op het Binnenhof. Daarnaast heeft ProDemos binnenshuis diverse zalen gecreëerd waar op interactieve wijze kennis vergaard wordt over de democratie.

De duur van deze programmaonderdelen is erg wisselend. Daarnaast kunnen er vaak slechts één of enkele groep(en) een onderdeel tegelijk doen. Gezien er op de tribune van de Tweede Kamer maar beperkt ruimte is, is het wenselijk dat de groepen gespreid over de dag daar komen. Daarnaast komt een school vaak met meerdere klassen tegelijk aan, waarbij elke klas een ander programma moet krijgen omdat er anders teveel groepen tegelijk in een bepaalde ruimte komen.

Syntro heeft voor ProDemos standaard rondleidingen ontwikkeld die perfect op elkaar aansluiten. Hierdoor kan het optimale aantal rondleidingen gegeven worden zonder dat groepen met elkaar in de knel komen bij een programmaonderdeel. Uiteraard is rekening gehouden met het feit dat elk programma kwalitatief goed is en is er een goede balans tussen korte en lange rondleidingen voor elk onderwijstype. Daarnaast is ervoor gezorgd dat ook de begeleiders een voldoende lange dienst kunnen werken door ze niet te laten komen voor alleen een korte rondleiding.

Meedenken met de renovatieplannen van het Binnenhof

Gezien de getoonde resultaten en de opgedane kennis in het ontwikkelen van de rondleidingen is Syntro ook gevraagd om mee te denken over de rondleidingen voor tijdens de renovatie van het Binnenhof. Wanneer het Binnenhof gerenoveerd wordt, dan verhuizen zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer naar andere locaties. Dit vereist een totaal andere aanpak van de rondleidingen doordat er veel meer afstand tussen de locaties zit. Waar het nu gebruikelijk is dat alle rondleidingen starten bij ProDemos zelf, zal dan een deel van de rondleidingen ook ergens anders moeten starten.

Daarnaast zal ProDemos extra zalen nodig hebben om kwalitatief hoogwaardige programma’s aan te kunnen blijven bieden. Syntro heeft diverse scenario’s geschetst waarin het effect van het aantal zalen op zowel het aantal rondleidingen als de kwaliteit van het programma duidelijk wordt. Tevens is meegedacht waar deze zalen het beste gehuurd kunnen worden. Hierdoor heeft ProDemos duidelijk in kaart wat er nodig is om ook tijdens de renovatie aan de gestelde kwaliteitseisen te kunnen voldoen.

Vergelijkbare planningspuzzel?

De optimalisatie specialisten van Syntro denken graag met u mee over mogelijke oplossingen. Neem contact op met Syntro via onderstaande knop.