Flexibel roosteren

Pack2pack maakt blikken in vele formaten en met verschillende opdrukken. De belangrijkste afnemers zijn de verf- en voedingsmiddelenindustrie. De vraag kent grote pieken en dalen, waarbij het niet goed voorspelbaar welke formaten en opdrukken geleverd moeten worden. Het is van belang om flexibel te roosteren. Als gevolg daarvan variëren de bedrijfstijden van enkele afdelingen sterk. Met name voor die specifieke afdelingen zijn de roosters onaantrekkelijk. Ze variëren, met korte aanzegtermijnen, van een tweeploegendienst naar een tweeploegendienst met extra zaterdagen, een drieploegendienst en soms een vierploegendienst. Medewerkers, OR, vakorganisatie en de bedrijfsleiding vinden dit ongewenst. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is hoog en deze manier van flexibel roosteren is erg belastend.

In opdracht van OR en directie heeft Syntro de situatie in kaart gebracht. Het proces is geanalyseerd en er zijn roosters gemaakt die beter passen. Er is een roosterreglement gemaakt waarmee het aantal roosterwijzigingen per jaar is gemaximeerd. Daarnaast bleek het mogelijk een noodzakelijke roosterverandering eerder aan te kondigen. Na de medewerkersraadpleging bleek dat OR en directie konden goed konden verenigen op dit voorstel. Hierdoor is een stabielere en betere roostersituatie ontstaan, aldus de opdrachtgevers.