Zelfroosteren in de zorg

In het Meander Medisch Centrum in Amersfoort hebben drie afdelingen pilots uitgevoerd met zelfroosteren. Hiervoor hebben zij gewerkt met de online tool Meeroosteren van Syntro. De pilots maakten samen met die in het Laurentiusziekenhuis in Venlo deel uit van het programma Duurzame inzetbaarheid/Innovatief roosteren van de Stichting Arbeidsmarkt ziekenhuizen StAZ  (Innovatief Roosteren – StAZ).

Meeroosteren maakt het deze organisaties makkelijk om met beperkte kosten ervaring op te doen met deze vorm van roosteren, waarbij medewerkers aan de voorkant van het planproces een grote mate van zeggenschap krijgen over hun werktijden binnen door de leiding gestelde kaders.

Na afloop van de geslaagde proefneming heeft MeanderMC de meeroosterprocedure opgenomen in de eigen roostersoftware. Zie ook de NVZ-presentatie Innovatief Roosteren: “Meeroosteren is helemaal geweldig!” Need we say more?