Invloed op roosters bij Drogisterijen

Invloed op roosters bij drogisterijeninvloed op het rooster bij drogisterijen

De drogisterijen (Kruidvat, Trekpleister, ICI Paris, Etos, DIO en andere zelfstandige drogisterijen) en het CNV hebben in de CAO Drogisterijbranche afgesproken onderzoek te laten uitvoeren naar de roostering in de winkels. Syntro is gevraagd om te onderzoeken of de medewerkers invloed ervaren op het rooster. Het onderzoek is uitgevoerd onder paritair opdrachtgeverschap, de hierboven genoemde partijen waren dus gezamenlijk opdrachtgever.

Onder alle medewerkers van de branche is een enquête verspreid. Daarnaast zijn er 10 zogeheten paneldiscussies gehouden waaraan steeds 10 medewerkers deelnamen voor extra verdieping.

 

Resultaten enquête

Aan de enquête “invloed op roosters” hebben bijna 2000 medewerkers deelgenomen van (assistent) drogisten tot aankomend verkoopsters. In de meeste winkels is het de regel dat de medewerkers altijd ingeroosterd kunnen worden. De meeste winkelmanagers maken een rooster enkele weken van tevoren. Daarbij houdt de winkelmanager rekening met wensen van de medewerkers. Deze worden doorgegeven via een wensenagenda. Als het rooster eenmaal bekend is kan een medewerkers vaak ruilen met een collega, uiteraard pas na toestemming van de winkelmanager.

In de meeste gevallen verloopt dit proces erg goed en zijn mensen tevreden over het rooster en ervaart men veel invloed op roosters. Wanneer het moeilijk is om wensen gehonoreerd te krijgen en men ook moeilijk kan ruilen, dan kan men zien dat de ervaren invloed en de tevredenheid over het rooster afneemt. Dit is echter eerder uitzondering dan regel.

Resultaten paneldiscussies

De paneldiscussies zijn georganiseerd op vijf plaatsen verspreid door het land. De gesprekken met de medewerkers onderschrijven de resultaten van de enquête. Over het algemeen is men erg tevreden over de manier van roosteren en ervaart men invloed op roosters. Allereerst kunnen medewerkers bij de winkelmanager terecht en is men er redelijk zeker van dat deze wensen gehonoreerd worden. Ook gaf men aan dat de collega’s over het algemeen bereid zijn om te ruilen. In het beperkte aantal gevallen dat collegialiteit en zekerheid ontbreekt ervaart men minder invloed op roosters.

Conclusie

De enquête en paneldiscussies lieten zien dat medewerkers in algemeenheid tevreden zijn over het rooster en invloed op roosters ervaren, indien men zekerheid en collegialiteit ervaart. Dit is het geval in een grote meerderheid van de winkels. Met deze uitkomsten kunnen werkgevers en CNV verder in de komende cao-besprekingen, waar de roostering en vergoedingen ook worden besproken.

Heb je naar aanleiding van dit onderzoek vragen? Of ben je op zoek naar een manier om medewerkers meer invloed op roosters te geven, neem dan contact met ons op.