Ontwerp collectieve regelingen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen die door de rechter zijn opgelegd. Met 59 vestigingen verspreid over het land en zo’n 14.450 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland.
Syntro heeft DJI begeleid bij de totstandkoming van de Collectieve Regeling Arbeidstijdenwet (CRA), en vervolgens bij de implementatie door scholing van leidinggevenden en planningsprofessionals op het gebied van de wetgeving ATW, vormgeving en ergonomische aspecten van werktijden.

Nu maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot veranderende beelden met betrekking tot zeggenschap over arbeidstijden helpt Syntro het Technisch Overleg CRA, waarin management DJI en de vakbonden zijn vertegenwoordigd,  om te komen tot een hernieuwde balans in de Collectieve Regeling. Daarbij wordt gezocht naar voldoende mogelijkheden voor maatwerk ten aanzien van de verschillende processen binnen DJI, gecombineerd met voldoende bescherming én vrijheid voor medewerkers om te komen tot gedragen roosters.