De advisering van Syntro beperkt zich niet tot een bepaalde markt. Onze specifieke deskundigheid passen we toe binnen vele organisaties en sectoren. Dit leidt tot verrassende inzichten: planningsconcepten die binnen de ene branche heel gebruikelijk zijn kunnen in een andere sector uitermate innovatief zijn.

De adviseurs van Syntro zijn in staat om (complexe) planningsvraagstukken, te vertalen naar pragmatische oplossingen.

Bij de volgende organisaties zijn of worden projecten uitgevoerd: