Yara Sluiskil BV produceert stikstofhoudende meststoffen en technische chemicaliën. Op het terrein zijn verschillende productieafdelingen gehuisvest. De productieafdelingen werken in de volcontinu. Door de verhoging van de pensioenleeftijd en de maatschappelijke opvatting over ouderen en ploegendienst, is het van belang om duurzame inzetbaarheid in de continudienst te concretiseren. Dit betekent zorgvuldige afwegingen tussen sociale en bedrijfsmatige belangen bij roosterinnovatie, versterking van interne mobiliteit en inzetbaarheid, samenstelling ploegen, beleid rondom werktijden, faciliteren van nieuwe meer individuele werktijdarrangementen. “Syntro helpt ons – met een goed oog voor de arbeidsverhoudingen - een weg te vinden in de mogelijkheden om binnen dit domein te moderniseren”, aldus HR Manager Evelien de Visser.