23 november 2015

Syntro heeft meegewerkt aan de publicatie Licht op de nacht. In deze publicatie wordt stil gestaan bij de risico's van het werken in de nacht. Wat kun je doen om de risico's te beperken? Hoe werkt ons dag/ nacht ritme? Wat is de invloed van nachtarbeid op ons sociale leven? 

Indien u geïnteresseerd bent in de publicatie Licht op de nacht dan kunt u dat hier opvragen.