06 januari 2016

Syntro is partner van HR Innovations Group. 

De afgelopen 100 jaar is de arbeidsproductiviteit van werknemers in productiebedrijven met ongeveer een factor 50 verveelvoudigd. In de huidige post-industriële samenleving waar het kapitaalbeslag minder is en de kosten van factor arbeid relatief zijn toegenomen staan wij voor de uitdaging om sociaal te innoveren. Deze sociale innovatie wordt wel omschreven als de vernieuwing van de wijze waarop gewerkt wordt in organisaties en door individuen, en wel zo dat zowel de arbeidsproductiviteit als de kwaliteit van leven daar bij gebaat zijn. De term sociale innovatie is geïntroduceerd om onderscheid te maken met het traditionele begrip van innovatie waarmee veelal louter technologische innovatie wordt bedoeld. Een manier om sociale innovatie meer gestalte te geven is door introductie van het begrip: ‘Het nieuwe werken’. Hier wordt mee aangegeven dat anders moet worden gedacht over het werken alsmede dat er anders gewerkt moet worden. Hierbij is het essentieel dat (kennis-)werkers zich ‘thuis’ en gewaardeerd moeten voelen. Creativiteit en eigen initiatief is belangrijker dan controle door leidinggevenden of aanwezigheid op een bepaalde werkplek gedurende een bepaald tijdsbestek.

sociale_innovatie

Met HR Innovations willen wij de sociale innovatie, ofwel het nieuwe werken, concreter maken. Hierbij werken wij enerzijds met methoden om bestaande processen binnen organisaties te kwantificeren en anderzijds met meer kwalitatieve criteria die door het Human Capital als belangrijk worden ervaren. De kwantificering komt onder meer uit de aandachtsgebieden van: ‘HR Accounting, HR Analytics en Big Data’. De kwalificatie komt uit invalshoeken als: ‘Het Nieuwe Werken, Duurzame Inzetbaarheid en Gezondheid en Vitaliteit’.

Zie voor meer informatie: http://www.hrinnovations.nl