Veel organisaties kennen fluctuaties in het werkaanbod. Syntro adviseert opdrachtgevers hoe zij op deze fluctuaties kunnen anticiperen om daarmee de efficiency te vergroten. Syntro helpt de vormgeving van werktijden (roosters, spelregels) af te stemmen op de pieken en dalen in het werkaanbod. Tevens wordt een analyse gemaakt welke methode van personeelsplanning aansluit bij de behoefte van de organisatie.

Syntro houdt daarbij rekening met grenzen van de flexibiliteit. Zo heeft iedere organisatie z’n eigen ‘elasticiteit, afhankelijk van karateristieken van omgeving, medewerkers, proces en cultuur.

Collectief roosteren

Bekende vormen van collectieve roosters zijn bijvoorbeeld drie- en vijfploegendiensten, zoals regelmatig toegepast in een productieomgeving. Medewerkers beschikken over voorspelbare roosters. Organisaties zijn echter op zoek naar mogelijkheden om collectieve roosters meer flexibel te maken. Syntro ondersteunt organisaties in het creëren van dergelijke collectieve roosters.

Individueel roosteren

Om meer maatwerk te realiseren voor de medewerker kunnen individuele roosters worden ontwikkeld. Individuele roosters dienen te passen op het werkaanbod en binnen de cultuur van de organisatie. Er zijn ook mogelijkheden om te kiezen voor hybride vormen, d.w.z. een combinatie van collectief en individueel roosteren. Deze vorm combineert de voordelen van beide roostertypen.