Syntro heeft binnen veel organisaties de planningsafdeling ingericht. Hierbij is vaak de vraag aan de orde of de planning centraal of decentraal moet plaatsvinden en op welke wijze taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld. Essentieel is op welke wijze medewerkers worden betrokken bij het planningsproces. Draagvlak onder medewerkers over roosters geeft tevredenheid en heeft direct invloed op ziekteverzuim, sfeer en inzet.

Hoeveel invloed kan ik medewerkers geven op het rooster? Heb ik voldoende flexibiliteit? Sluit het rooster aan op het werkaanbod?

Vragen die een duidelijk antwoord vereisen. Antwoorden die per organisatie kunnen verschillen. Om die reden heeft Syntro het meeroosteren ontwikkeld. Een moderne versie van het zelfroosteren dat past bij deze tijd. Een flexibel planningsysteem dat aansluit op de behoefte van de organisatie en dat tegemoet komt aan de diversiteit onder medewerkers, zonder grote investeringskosten! Klik hier om naar meeroosteren.nl te gaan!