Het maken van een rooster kan zeer complex zijn. Er dient rekening te worden gehouden met vele variabelen. Uiteindelijk dient een rooster te worden ontwikkeld dat gedragen wordt binnen de organisatie.

Welke rooster past het beste binnen mijn organisatie? wat zijn de voor- en nadelen van een collectief rooster of past een individueel rooster beter binnen de organisatie.

Moeten we de planning centraal of decentraal organiseren? Kortom vraagstukken op het vakgebied van Syntro.

Naast de traditionele manier van roosteren, zien we de tendens om de verantwoordelijkheid voor de planning zo laag mogelijk in organisaties te leggen. Medewerkers krijgen meer invloed en verantwoordelijkheid om een goed rooster te realiseren. Om dit mogelijk te maken heeft Syntro een webapplicatie ontwikkeld die medewerkers in staat stelt om via internet een rooster te ontwerpen.