Arbeidsvoorwaardelijke regelingen worden aangepast aan de (gewijzigde) omstandigheden. Hierbij gaat het al lang niet meer om loon, verlofdagen, ORT etc. Veel arbeidsvoorwaardelijke regelingen zijn collectief ontworpen. In de samenleving bestaat steeds meer behoefte om ook op het arbeidsvoorwaardelijke gebied maatwerk op individueel niveau te ontwikkelen.

Syntro ondersteunt organisaties en ondernemingsraden in het ontwikkelen van arbeidsvoorwaarden op:

  • Branche niveau;
  • Organisatie niveau;
  • Afdelingsniveau;
  • Individueel niveau.